Det gode pensionist liv på arbejdsmarkedet.

Jeg har flere kollegaer som stadig arbejder fuld tid, til trods for at de har nået pensionsalderen. De udfylder nogle vigtige funktioner, som ikke bare kan overtages, uden at nye medarbejdere, skal gennem et længere læringsforløb. Så derfor er deres indsats også meget værdsat.

Der er også tidligere kollegaer, som træder til, når der skal afholdes ferie, eller der kommer hasteordrer, hvilket gør at overarbejde undgåes. 

Pensionist fuldtidsmedarbejderne giver dog også udtryk for, at de sagtens kan nøjes med færre timer, og gerne vil have mere tid til børn, børnebørn og fritidsinteresser.

Problemet er her at arbejdsgiveren meget gerne vil fastholde, den ældre arbejdskraft, men har større fokus på at produktionsudstyret, bliver brugt 24/7. Så leveringssikkerheden på ordre overholdes. Det går så imod ønsket om nedsat arbejdstid til pensionisten, og derfor bliver det et valg om enten pension eller fuldtidsarbejde for pensionisten, da de fleste foretrækker en arbejdstid, som passer med deres familiers liv.

Jeg mener at flere pensionister gerne vil blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de kan gøre det på nedsat tid. Da de stadig ønsker det sociale liv, som et godt arbejdsliv giver.

Ønsker vi et rigere samfund, mener jeg vi skal være bedre til at se mulighederne, for at flere medarbejdere som har nået pensionsalderen, virkelig kan og vil bidrage længere, hvis de kunne være 2 eller 4 medarbejdere om et fuldtidsjob.