Flere skal ta en erhvervsuddannelse

Flere skal tag en erhvervsuddannelse.

Der bliver mangel på folk med en erhvervsuddannelse på arbejdsmarkedet, en skam nå en uddannelse samtidig giver den enkelte person øget mulighed for et godt og stabilt arbejdsliv.

Jeg har mødt et medlem. En familie mor på 40 år, med 10 års erfaring på den sammen produktions virksomhed. Hun vil meget gerne have sig en uddannelse og virksomheden vil gerne have medarbejder med uddannelse for at sikker en flexibel medarbejder gruppe. Hun kan gøre brug af sin erfaring på virksomheden til at få merit i uddannelsen, afkortning af uddannelsen og hun får et papir på sin kunnen.

Jeg har også talt med en mor og hendes søn som har haft en svær skolegang, han har haft svært ved af følge med i dansk og regning men til gengæld er han rigtig dygtig til fremstille ting med sine hænder såsom ting i sløjt og andre kreative fag. Han vil gerne starte på en tekniskskole hvor han kan bruge sin praktiske evner sammen med at han bliver motiveret mere for de boglige fag. Han har lyst til at starte en uddannelse som maskinsnedker. Jeg synes fagforeningen har en vigtig rolle med at støtte og vejlede ufaglærte medlemmerne til at overveje at tage en uddannelse og får undersøgt sin mulighed for at få merit.

Jeg synes folkeskolen skal være bedrer til at vejlede de unge mennesker mere og bedrer imod erhvervsuddannelser, og ikke kun som det sker mange steder mod gymnasium. Mor og far har her en vigtig opgave i at råde og bakke op om vores unge menneskers uddannelses ideer.

Jeg vil gerne bede Uddannelsesministen om at holde stramt fokus på erhvervsuddannelserne være med til at skabe praktikpladser og i stil med gymnasium sikre en reel uddannelses garanti.