Min datter skal aldrig være tjener!

Som faglig sekretær i 3F, fik jeg for nylig et besøg af en ung kvindelig tjener. Ganske få minutter inden i samtalen bryder hun grædende sammen og fortæller, at hendes chef flere gange er kommet med upassende kommentarer, når hun var på arbejde. Der har også været episoder med klap bag i for ”godt arbejde” som det hedder, i hvert fald ifølge chefen. Til sidst fortæller hun, at hun sågar har fået et ”tilbud” om at komme med op på et af hotelværelserne og få en tur med chefen og hans kone.

Jeg kender til de nyeste undersøgelser indenfor hotel & restauration, som siger at hver tredje elev har været udsat for seksuel chikane, men at sidde overfor denne pige og høre hendes fortælling, ramte mig hårdt. Jeg er selv far til to piger. Om 2 år fylder den ældste af dem 15 og er dermed gammel nok til at arbejde som tjener i hotel & restaurationsbranchen. Men ingen af mine piger skal arbejde i denne branche og slet ikke når der på nuværende tidspunkt ikke er bedre regler og værktøjer til at håndtere seksuel chikane. Hvis en 19-årig tjener ikke kan sige fra overfor sig arbejdsgiver, hvordan skal en 15-årig så kunne?

Den nævnte episode er ikke enkeltstående, jeg får jævnligt besøg af medlemmer som fortæller lignende oplevelser. Ofte kommer jeg til kort overfor disse personer, da det som tingene er i dag, er usandsynligt svært at løfte disse sager. Værktøjerne, rent lovgivningsmæssigt, er der simpelthen ikke i dag. Hvad så med forebyggelse, kunne man gribe bedre ind den vej? I efteråret 2019 var Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter seneste forslag til forebyggelse af seksuel chikane et dialogkort. Formålet med kortene er at klæde arbejdspladsen og medarbejderne på til at tage snakken om og forebygge seksuel chikane, hvor netop samarbejde og samtale er vigtig. Men hvad nytter et dialogkort, hvis det er arbejdsgiveren som er krænkeren? Hvad nytter det hvis offeret er et ungt usikkert menneske, hvis viden om sine rettigheder formentlig er tæt på nul? Hvis ansvar er det psykiske arbejdsmiljø, nåh ja, det er arbejdsgiverens.

Hvis vi på det danske arbejdsmarked skal seksuel chikane til livs, så skal vi starte et helt andet sted. For tjenerelevernes vedkommende kunne et modul på grundforløbet og hovedforløb være en reel mulighed. På arbejdspladsen kunne tillids-og arbejdsmiljø repræsentanter blive bedre klædt på til opgaven.

Med andre ord, tænk ud af boksen. En kulturændring kræver viden til at forandre. Det at kende sine rettigheder er en begyndelse til at tro på sig selv og stå ved det, også selv om man kun er 15 år.