Egoisme længe leve.

Det er problem at folk kun interesser sig for fagforeningen, når en eventuel strejke nærmer sig, jeg tror vi glemmer den kamp der kæmpes hver dag, som blandt andet kan være at sænke pensionsalderen, at undgå en lovbestemt mindsteløn, som ville være en katastrofe for det danske arbejdsmarked.

Jeg mener personligt vi alle har et ansvar overfor hinanden at bakke op om fagforeningen, om det er HK eller 3F, for de gør en forskel i hverdagen, både på arbejdsmiljøet og dine om mine lønforhold.

Fagforeningerne har eksisteret siden sidst i 1800-tallet, så det kan vel ikke komme bag på folk de eksister, men alligevel mener en del de kun behøver være medlem når en strejke kan være på vej.

Er vi i dag kun interesseret i de penge der kan hentes under en eventuel strejke, selvom vores fagforening faktisk kæmper en endnu større kamp i årene mellem overenskomstforhandlingerne?

Så grib naboen og få meldt jer ind, så vi kan sikre vores efterkommere, en sikker fremtid på det danske arbejdsmarked, som handler om så meget mere end bare løn!