Hvorfor højere løn?

Jeg hørte et indlæg fra Liberal Alliances formand, hvor han gerne vil give skattelettelser i bunden, i stedet for at hæve lønnen. Som udgangspunkt giver det jo flere penge i hænderne til de lavest lønnede, men det giver også færre skattekroner i kassen. Hvem skal betale dem? Ligesom jeg gerne vil have mere i lønposen, må jeg ud fra, at ansatte i det offentlige, også gerne vil have hævet deres løn. Den er der ikke råd til, hvis ikke der ikke kommer flere kroner i kassen.

Og der skal flere penge i kassen. Der er blevet sparet alt for meget i det offentlige, så vores velfærd er truet. De sparede penge er blevet brugt på skattelettelser og nedsættelser af afgifter, og arbejderen er blevet taberen. Jeg kan da også godt lide at have flere penge mellem hænderne, me ikke på bekostning af andres dårlige arbejdsforhold.

Lige nu er vi i gang med overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Det plejer at give lønstigninger i en eller anden form, men gerne så lønnen som minimum følger de stigende udgifter. Der er krav om, at minimumslønnen på bygge/anlæg skal hæves med 30 – 40 dkr. Det lyder af rigtig meget, men der er ikke mange danskere der vil få gavn af det. De har mange steder forhandlet en løn der er noget højere. De eneste der går til minimallønnen, er udlændinge der ikke selv kan forhandle, men er kommet til Danmark for at søge lykken.

Men hvorfor er det et problem? Der er mange udlændinge der arbejder inden for bygge/anlæg i Danmark. Hvis deres jobs var udført af danskere, kom der flere penge i kassen til vores fælles velfærd. Det er kun profitsøgende arbejdsgivere der aflønner deres medarbejder med minimumslønnen. Når en dansk beton arbejder skal have 70% mere i løn end en udlænding, er det konkurrenceforvridende. Taberne er medarbejderne. Det bliver sværere for en dansker at opretholde sin løn, og de udenlandske arbejdere bliver ikke betalt det de er værd.

Jeg håber de kommer igennem med deres krav, men det bliver ikke nemt. De har lavet så meget larm i medierne, at mange flere er blevet opmærksomme på problemet. Det kan forhåbentligt give nogen af de andre lavtløns grupper blod på tanden til også at kræve noget mere. Medarbejderne har fortjent det, og samfundet har brug for det.