Fællesskab på dagsordnen til OK14

foto samarbejdeLige nu sidder fagbevægelsens top og forbereder sig på overenskomstforhandlingerne i 2014. Derfor vil jeg gerne komme med et lille opråb specielt til dem, men også til alle os ude på arbejdspladserne. Mit opråb skal lyde hvor vigtigt et fællesskab og sammenhold i en LO organiseret fagforening er, specielt i disse tider.

Hvis vi som arbejdstagere ikke kan finde ud af at stå sammen, så har vi ingen chance for at sige: Nej, det vil vi sgu ikke være med til! I værste fald vil dette kunne ende udi at vi får tyske forhold i Danmark, hvor man bliver nødt til at have 2-3 jobs for at kunne få mad på borde og tøj på kroppen.

Da jeg for snart 5 år siden arbejdede i et dansk eget flyselskab som stewardesse, oplevede jeg lige netop hvor vigtigt det er med et fællesskab og sammenhold i en rigtig fagforening. Stort set alle piloter blev fyret, men fik at vide at de kunne blive genansat igen dog på færre timer. Dette skulle være for at piloterne skulle blive mere fleksible, og dermed hjælpe firmaet til at komme bedre igennem krisen. Piloterne vidste dog med det samme at dette ville betyde at de ville komme til at arbejde mere men for en lavere løn. Fordi piloterne stod sammen og ingen gav efter, er de nu i dag genansat på samme vilkår som før. Og Sun-Air som firmaet hedder, har den dag i dag stadig ikke kunnet fremvise et regnskab med underskud fra de over 30 år det har eksisteret. Så mon ikke de er kommet godt nok igennem krisen alligevel.

Som tillidsvalgt den gang og igen nu i en anden branche, vil jeg gerne opfordre til at der til OK14 bliver kæmpet for fællesskabet og organiseringen i en rigtig fagforening. I foråret fik jeg et OK forslag i mine hænder som gik ud på at man opretter en fond for vedligeholdelse af den danske model. Fondens midler skal bruges til at nedsætte kontingentet, som er en af de største årsager til at medlemmer melder sig ud, og vi derved står svagere på arbejdspladserne. Pengene til fonden skal komme fra at man opkræver et beløb per arbejdstime på overenskomst dækket virksomheder. Beløbet går ind i fonden, og videre til den enkle arbejder ved at man kan nedsætte det faglige kontingent i LO forbund. Dette forslag vil jeg gerne opfordre forhandlerne til at tage med og virkelig kæmpe for at det kommer igennem.