Løkke og Luksus

dbio-logo-sd(1000)

 

Så kører mediemaskineriet igen, Lars løkke Rasmussen får tæsk på alle hylder. Og desværre  sikkert velfortjent.. Bistandskroner forventes at gå, til dem der trænger, rundt om i verden. Velgørenhedsorganisationer har til tider svært ved at samle ind eller bare få indsamlere nok, så det her er bare dumt, dumt, dumt !

Men perspektivet er større end bare simpel forargelse. Som jo ellers er hyggelig nok i sig selv

Dagsordnen på de offentlige arbejdspladser, hvor de fleste af mine medlemmer, bioanalytikere og laboranter, befinder sig, handler i øjeblikket om effektiviseringer, løntilbageholdenhed og tillidsreform.

Mine medlemmer skal høre på at:

  • Den offentlige sektor bliver italesat ,som så gennemkontrolleret og dokumenteret,, at den er blevet ineffektiv.
  • At overenskomsternes arbejdstidsaftaler er ufleksible og står i vejen for at fremtidens sundhedsvæsen kan fungere.
  • At  Medbestemmelses – og medindflydelsessystemet blokkerer for beslutninger og forandringer.
  • At arbejdsmarkedsforskere og politikere snakker om, at den private sektor skal styrkes, så der bliver råd til løn til de offentlige ansatte. En retorik indikerer, at en offentlig ansat ikke skaber værdi men kun koster på bundlinjen.
  • At deres opnåede overenskomstresultater mht. løn udhules af arbejdsgivere, der ikke vil forhandle under henvisning til at ”der er jo ingen penge”, selv om medarbejdere med store tillæg er gået på pension eller efterløn.

Så når Lars Løkke Rasmussen igen opfører sig uhensigtsmæssigt, når en bankdirektør, der ikke magtede sit job får en kæmpe fratrædelsesgodtgørelse, når der kører en skattesagskommision, fordi nogen måske har udøvet magtmisbrug, er det vel ikke så sært, at medarbejderne rundt på landets offentlige arbejdspladser har svært ved at se logikken i at de igen skal holde for.

Hvis de skal vise tillid, skal der være nogen der, er den tillid værdig, ikke bare vores nærmeste ledere, som helt sikkert kæmper en tapper kamp, men også der hvor beslutningerne tages.

Hvis vi skal godt ud af krisen skal alle deltage og yde deres bedste ikke kun der hvor lønne er lavest og indflydelsen mindst.