Bioanlytiker en sikker karrierevej?

Er beskæftigelsespolitik egentlig noget vi bør interesere os for? JA

Situationen er i øjeblikket den lykkelige,at vi kan byde stort set alle vores dimmitender velkomne efter endt eksamen med et job enten i form af en fast stilling… oftest på fuld tid.. Eller et længerevarende vikariat.

Så hvorfor interessere sig for kontanthjælpsreforn,sygedagpengelov og beskæftigelsesindsats i øvrigt.

Jo,fordi måske former dit arbejdsliv sig ikke,som du helt ønsker det.. Måske bliver du syg..fysisk eller psykisk.Måske falder du aldrig til og må opgive jobbet fordi det ikke var det du havde forventet, eller du ikke kan klare presset med patienter, svartider, kollegaer..o.s.v

Sygefravær, eller fravær i det hele taget er i fokus alle steder i øjeblikket…. der er stort politisk fokus på,at sygefraværet på det ofentlige arbejdsmarked er for højt.Derfor vil du opdage at det et være sygemeldt i længere tid er ” hårdt arbejde” Der bliver presset fra alle sider. Dine kollegaer mangler dig på jobbet,ledelsen skal drage omsorg for dig som medarbejder og alle undersøgelser viser at hurtig tilbagevenden er altafgørende for at tilknytningen til arbejdsmarkedet bevares.

Skal der ske en gradvis tilbagevenden,og over hvor lang tid?
Hvor kan kommunen gå ind med hjælp og støtte
Hvordan er dine udsigter til overhovedet at vende tilbage?
Hvor lang tid rækker sygedagpengene?
Hvad hvis du ender helt ude i kontanthjælpssystemet?

Her er det godt at have en faglig organisation i baghånden, der kan hjælpe dig gennem junglen af instanser,der har en ide til hvad der er godt for dig. dbio har et korps af tillidsrepræsentanter,fælestillidsrepræsentanter,konsulenter, juristerr og socialrådgiver,der er klar til at hjælpe,når/ hvis du ringer…. BRUG DEM HELLERE EN GANG FOR MEGET END EN GANG FOR LIDT