Omsorg eller omsorgssvigt?

Palm and Earth - as an abstract symbol and care for our home

Hvornår kan man sige det her er omsorg for en borger, eller er det omsorgsvigt?
Jeg har de sidste 10 år arbejdet meget med handicaphjælpere og deres brugere. Dette har gjort at jeg har fået et godt indblik I hvordan der er at arbejde som handicaphjælper, samtidig har jeg også set hvordan brugerne har fået hjælp.

Jeg lærte for 8 år siden Heidi at kende, Heidi er 100 % multihandicappet efter en drukne- ulykke som barn. Heidi har hele livet været afhængig af en personlig hjælper. De første mange år var det familien der var hendes hjælper, men efter som forældrene blev ældre fik Heidi personlig hjælper.

Heidi har i hele sit liv været den lille pige hun var da ulykken skete. Når Heidi skal have noget at spise tygger moderen maden til Heidi, hvorefter moderen spytter maden ud i sin hånd og mader Heidi med sine fingre, da man mener hun ikke kan tåle at få en ske eller gaffel i munden.

Der er ingen hjælpemidler i huset så Heidi kan blive forflyttet på en skånsom måde. Man bærer Heide fra stol til stol og fra stol til seng, sommetider kan det også blive til et lille kast. Når Heidi skal i bad skal handicaphjælperen sidde sammen med hende i badekarret uanset hvad der kan komme af urenheder i badevandet. Når Heidi skal på toilettet, skal handicap- hjælperen sætte sig på toilettet med et ben på hver side af toilettet, så bliver Hedi anbragt foran handicap hjælperen nu kan Heidi forrette sin nødtørft.

Skal Heidi høre musik eller en fortælling bliver der sat en Cd. Fortællingerne er blandt andet Rødhætte og Ulven, musikken Heidi hører er tilsvarende.

Heidi har intet sprog og derfor er det meget svært at kommunikere med hende. Hvis Heidi havde været blandt ligestillede vil jeg tro at hun havde haft en helt anderledes hverdag, hvor hun bliver respekteret som den person hun er.

Jeg mener at den kommune Heidi bor I har svigtet deres opgave med hensyn til deres tilsynspligt, havde kommunen overholdt denne, ville der havde været hjælpemidler som kunne have lettet Heidi`s hverdag betydeligt. Kommunen kunne have guidet Heidi’s forældre til at Heidi blev mere selvhjulpen, og bestemme mere over sit eget liv.

Jeg er ikke på noget tidspunkt i tvivl om at Heidi´s forældre har gjort dette for at give Heidi et godt liv, og passe på hende så der ikke sker flere ulykker. Derfor stiller jeg dette spørgsmål:

Hvornår er det omsorg, hvornår er det omsorgsvigt?

Jette Hammer
Sektornæstformand
Sundhed og Servicesektoren
FOA Sydfyn
Mail: jeth@foa.dk