Sænket kontanthjælpsloft avler fattige børn

Da jeg læste om dette katastrofale lovforslag faldt mine tanker tilbage på et medlem jeg talte med for flere år siden. Maria henvendte sig i afdelingen fordi hun i en længere periode havde været sygemeldt efter en arbejdsbetinget lidelse på hendes arbejdsplads. Maria arbejdede på en industrivirksomhed med ensidigt gentaget arbejde, begge hendes arme var ødelagt efter mange års anstrengende arbejde på en møbelfabrik. Da kommunen stoppede sygedagpengene, var Maria fortsat ikke i stand til at arbejde, hvilket betød at hun ufrivilligt havnede på kontanthjælp. Maria var alene med to børn, og på trods af store smerter var hun villig til at påtage sig et hvilket som helst arbejde, da det økonomiske pres var ubærligt for den lille familie. Det gjorde stort indtryk på mig, da Maria med tilbageholdt gråd i stemmen fortalte, at der ikke længere var råd til at betale børnenes fritidsaktiviteter, tøj blev købt i genbrugsbutikken, de var flyttet til en mindre og dårligere bolig, den ældste datter var begyndt at isolere sig, og sidst på måneden var pengene brugt op.

Kontanthjælp - billede

Den nuværende regering har med støtte fra Dansk folkeparti, fremsat lovforslag om en sænkning af kontanthjælpsloftet. Det betyder blandt andet at enlige mødre og fædre mister ca. 30.000 kr. om året i indtægt. De bliver fattige, deres børn bliver fattige, og den sociale arv bliver endnu sværere at bryde. Dermed er grundlaget lagt for endnu flere børn, der mistrives, og en kæmpe samfundsøkonomisk opgave ligger forude. Lovændringen forventes at betyde ca. 650 flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde, hvilket på ingen måde er proportionelt med, at ca. 14.000 borgere rammes hårdt.

Hvad gør Maria nu?

Jeg mødte Maria før kontanthjælpsloftet blev sænket, allerede der var det utrolig svært for Maria og børnene at leve på kontanthjælp – men hvis Maria stadig er på kontanthjælp, hvad gør hun så i dag? Hvordan får hun kontanthjælpen til at slå til, når den yderligere reduceres? – hvordan påvirker det Marias børn at vokse op i fattigdom?

Vi ved med sikkerhed at fattige børn får kortere eller ingen uddannelse. Ingen eller en kort uddannelse forringer mulighederne for en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi ved at fattigdom kan føre til social isolation, mistrivsel og den sociale arv er betydelig sværere at bryde.

Den nuværende regering forventer at der kommer ca. 650 kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Jeg behøver ikke være cand.polit. for at regne ud, at det bliver væsentlig dyrere på længere sigt, at gøre alle enlige mødre og fædre på kontanthjælp fattige.

Træk lovforslaget tilbage

Kære Lars Løkke, Jørn Neergaard Larsen og Kristian Thulesen Dahl, der er andre og meget mere virksomme og humane metoder til at få mennesker i arbejde, som for eksempel uddannelse, oplæring/parathed til arbejdsmarkedet, mentor støtte, behandling samt arbejde at få.

Hvis Maria eksempelvis havde fået tilbudt et smerteforløb på smerteklinik, således at hun lærte at håndtere smerterne og efterfølgende et kortere revalideringsforløb så hun kunne komme tilbage på det ordinære arbejdsmarked i et job der ikke var så fysisk krævende – var tre mennesker rykket ud af fattigdom. 2 års investering i et menneske fra samfundets side, fremfor mange års fastholdelse i fattigdom – er en god investering både menneskeligt og samfund.