Det ligner faglig udrensning.

COLOURBOX10761142Der er ikke noget at sige til at social-og sundhedsassistenterne føler en mobning af deres faggruppe. Det har desværre stået på i flere år, og det ligner fagligudrensning.

Social- og sundhedsassistenterne har gennem en næsten treårig uddannelse erhvervet sig kompetencer som er vigtige for at vi kan oppebære den velfærd, vi ønsker i vores samfund. De erfaringer social- og sundhedsassistenterne har med pleje og omsorg af det hele menneske, er unikke for faggruppen.

Nu har man besluttet i regionerne at der i stedet for erfarne social- og sundhedsassistenterne skal ansættes nyuddannede sygeplejersker. Det er ikke en besparelse. Social- og sundhedsassistenternes kompetencer og erfaring kan ikke erstattes med en nyuddannet sygeplejerske. Der skal en oplæring til og det koster ressourcer.

Sygeplejerskerne skal have mulighed for at arbejde med de kompetencer, de har tilegnet sig under deres uddannelse. Grunden til, at man uddanner sig til sygeplejerske henholdsvis social- og sundhedsassistent er jo netop, at man gerne vil arbejde med de specifikke opgaver, som uddannelsen giver muligheder for.

Social- og sundhedsassistenterne kan og må udføre mange af de opgaver sygeplejerskerne udfører i dag, så man bør se på en opgavefordeling efter den faglighed de to faggrupper har.

Det der lægges op til nu er, at sygeplejerskerne skal overtage social- og sundhedsassistenternes opgaver. Jeg har svært ved at se besparelsen, da der skal bruges kostbar tid på at oplære nye sygeplejersker i at udføre social- og sundhedsassistenternes opgaver.

Det giver ingen mening, at besparelsen især rammer social- og sundhedsassistenterne. Staben af medarbejdere i regionen bør tilpasses de opgaver, der skal løses, så det hænger ikke sammen, at der kun er fokus på social- og sundhedsassistenterne.

Social- og sundhedsassistenterne har gennem deres uddannelse specialiseret sig i pleje og omsorg af det hele menneske, det handler ikke kun om, som mange antyder, at give patienterne mad.

Derfor stiller jeg mig de spørgsmål:
Bruger Sygeplejerskerne deres kompetencer på det de er uddannet til eller udfører de social- og sundhedsassistenternes arbejde?

Kan vi i det hele taget undvære social- og sundhedsassistenter på sygehusene?

Jeg vil opfordre til, at sygeplejersker og social- og sundhedsassistenterne tværfagligt samarbejder med fokus på patienterne i centrum.

Jette Hammer
Næstformand
Sundhed og servicesektoren