Den danske model, – vi har alle et ansvar.

Jeg mener, at vi som samfund har en vigtig opgave i at lære vore børn om den danske model, fordi den består kun, hvis vi værner om den og står sammen som et stort fællesskab.
Tiderne har ændret sig, og jeg tænker egentlig ikke, at vi skal så mange år tilbage. For blot 23 år siden da jeg startede på uddannelsen til social og sundhedshjælper, havde jeg ikke nogle overvejelser i forhold til, hvorvidt jeg skulle meldes ind i en fagforening, ej heller ingen overvejelser om hvilken fagforening det så skulle være. Jeg er nemlig en af de heldige, der er vokset op i et hjem og en tid, hvor den danske model levede i nogen højere grad, end tilfældet er i dag. Der var en anden fokus, mennesker italesatte emnet, og jeg erfarede at til trods for, at der var rigtig mange ting her i livet, som stod for mig til at være helt valgfrie, så var jeg stødt ind i et punkt i mit liv, hvor valgfriheden ikke eksisterede og hurra for det. Ville jeg sikres de bedst mulige løn og ansættelsesvilkår, skulle jeg organiseres i det fagforbund, som havde forhandlingsretten indenfor det fagområde, som jeg havde valgt at uddanne mig indenfor, sådan var det, og det stod ikke til diskussion.
Som sektorformand i FOA møder jeg med jævne mellemrum elever, som er ved at uddanne sig indenfor vores fag. Mange af de elever som jeg møder er organiseret i FOA, og de ser ligeledes vigtigheden i at være en del af et større fællesskab. Desværre møder jeg også elever, som ikke kender til den danske model og dermed heller ikke forståelsen af, hvorfor denne er vigtig i det danske samfund.

Regeringen bruger mange anledninger til at italesætte den danske model. Dette sker især, når der er valg i Danmark, hvor alle kneb gælder for at få stemmer hjem til partiet. Netop her italesætter vore politiker vigtigheden og anerkendelsen af den danske model. Det er bare ikke nok, og budskabet kommer ikke ret meget længere end til os, der allerede ved, hvad dette omhandler. Regeringen har alle forudsætninger for at skabe langt mere kendskab og fokus på den danske model. Det kræver blot, at de gør emnet obligatorisk i de danske folkeskoler, hvor mange andre emner i forhold til det danske samfundshistorie er gjort obligatoriske. Jeg ser det som en opgave, som er ligetil for regeringen, og jeg ser også, at regeringen her har mulighed for at handle på noget helt konkret, som vil gavne hele vores samfund.

Jeg underviser selv grundforløbselever i den danske model, og igen vil jeg understege, at det burde være et helt naturligt led i undervisningen på de danske erhvervsuddannelser, det er bare langt fra tilfældet, hvilket er rigtig ærgerligt.

I dag handler det for mange unge mennesker om et valg, som desværre ofte vælges ud fra det billigste produkt. Og hvordan kan man fortænke dem i det, når de ikke ved, hvad det i virkeligheden handler om? Mange unge tror fejlagtigt, at løn og ansættelsesvilkår er noget, der er bestemt af regeringen og har ingen anelse om, hvordan tingene hænger sammen. Det er vores opgave som samfund at tage hånd om dette og klæde vores unge ordentlig på i forhold til at blive en del af det danske arbejdsmarked. Vi har alle et ansvar, uanset om vi er forældre, kollegaer, undervisere, arbejdsgivere eller hvad end vi måtte være.

Bolden bør altid starte ved os selv og med det i mente, kaster jeg straks bolden videre til vores regering, som i den grad har mulighed for at gøre en forskel og en indsats her.

Jeg er alvorligt bekymret for de konsekvenser som det vil medføre for de danske lønmodtagere, hvis vi alle blot ser stiltiende på, mens den danske model gemmes længere og længere væk…