Skal borgerne have et valg?

Har det betydning for sundhedspersonalets faglighed om man er tyk eller tynd, mørk eller lys, mand eller kvinde?

Det har været få mænd der har været ansat i vores distrikt i hjemmeplemænd kvinderjen. Men hver gang vi har haft en, kommer den samme problematik op. ”Jeg ønsker ikke hjælp af en mand”.  Vi har nogle der ikke ønsker at have en mandelig hjælper, som så ringer ind og siger at de ikke ønsker denne herre skal komme i deres hjem.

Jeg synes ikke at det i orden at borgerne selv vil vælge deres hjælpere. Jeg kan i hvert fald se flere problemer ved det. Det er aldrig rart at blive valgt fra i et hjem pga. ens udseende eller køn. Der kan selvfølgelig kommer uoverensstemmelser mellem borger og hjælper eller pårørende, så man kan blive nødt til at vælge fra. Men hvis for mange borger vælger fra, kan det blive svært for dem der sidder og planlægger vores ruter. De kan ikke sidde og tage så mange hensyn og det skal de heller ikke.

Selv om at vi ser forskellige ud og er af forskellige køn, er vores faglighed den sammen. Vi har alle taget en uddannelse fordi vi brænder vores fag. Hvis jeg selv blev valgt fra i et hjem, ville jeg komme til at tvivl på mig selv og min egen faglig.

Hvis det er fordi de kvindelig borgere ikke ønsker at det skal være en mandelig medarbejder der skal ordne den personlige pleje, burde de vende den om og se på alle de mænd der faktisk ikke har et valg, fordi vi er så mange kvinder ansat inden for sundhedssektoren. Men dem høre vi aldrig klage sig. Er det fordi at det altid har været kvinder i denne branche eller hvor ligger forskellen?

Ofte er kvindernes læger mænd, og der har de ikke et valg. Hvis de ønsker lægehjælp, må de tage imod den når det er. Så hvorfor er det ikke sådan i hjemmeplejen.

Jeg håber at fremtiden bliver anderledes, ellers kommer vi til at mangle hænder. Vi kan ikke tillade os at se på udseende, køn eller hudfarve. Vi skal vurdere ud fra deres faglighed og personlighed, så kommer vi længst.