Ytringsfriheden skal sættes fri

Jeg mener ytringsfriheden er under pres i dagens Danmark.

Det er et stigende problem, at man er blevet bange for, at ytre sig, især på sin arbejdsplads, omkring sine arbejdsvilkår. Det er en uheldig kultur, der har bredt sig blandt de ansatte på de offentlige arbejdspladser. Som afdelingsformand i en FOA afdeling, hører vi jævnligt eksempler fra vores medlemmer på at de er nervøse for at ytre sig på deres arbejdsplads. F.eks Børge der arbejder som sosu hjælper i hjemmeplejen, han gør opmærksom på at der ikke er tid til at spise eller gå på toilettet i løbet af hans 6 timers vagt. Der er en meget stram tidsplan han skal overholde, og lederen siger at hvis han skal spise eller på toilettet må dette jo tages fra en borger.

Børge er jo som de fleste der arbejder i sundhedssektoren meget anvarsfuld, og ønsker ikke at gå på kompromis med sin faglighed. Så hvis de ansatte endelig har samlet sig mod, til at gå til ledelsen, og ytre sig om egne arbejdsvilkår, så bliver de mødt af en mur, eller bolden bliver spillet tilbage til dem selv. De får at vide, at de lige skal tænke over, om der nu ikke er noget galt i deres privatliv, som gør at de ikke kan ” tåle mosten” og gør dem ekstra sårbare i deres arbejdsliv.

Jeg synes ledelsen fralægger sig ethvert ansvar, for det er da dem der er ansvarlige for at deres ansatte har gode og sunde arbejdsvilkår. Som ansat er man nervøs for at ytre sig, da man er bange for, af lederen, at blive stemplet som et brokkehoved, og måske være næste i køen der bliver fyret ved næste nedskæringsrunde. Jeg mener det er et meget stort, og alvorligt problem. I værste fald vil der kunne opstå alvorlige fejl på arbejdspladserne, som kunne være undgået, hvis de ansatte turde ytre sig, og gøre opmærksom på deres arbejdsvilkår.
Som afdelingsformand i FOA ser jeg den kedelige tendens ,at manglen på brugen af ytringsfrihed florerer overalt i den offentlige sektor. Jeg mener at lederne på de offentlige arbejdspladser ville have stor gavn af at ytringsfriheden blev brugt af deres ansatte. Det er jo de ansatte der er eksperter på egne arbejdsområder, og måske har de selv gode
løsningsforslag. Da lederne er meget optaget af budgetter og effektivisering vil det vise sig, at hvis de ansatte trives og har medindflydelse på egne arbejdsvilkår, bruges energien og ressourcerne på kerneopgaven, og ikke på det der ikke fungerer.

Så kære ledere sæt ytringsfriheden fri.