Robusthed

Robusthed

Det er blevet meget moderne, at man søger efter robuste medarbejdere i stillingsopslag i kommunen.

Både når det gælder opslag til daginstitutioner, på plejecentre eller i hjemmeplejen.

Hvad betyder ordet robust? Hvad ligger der mon gemt i ordet? Er det for at sikre sig, at hvis den ansatte ikke ” tåler mosten”, kan lederen bedre komme af med vedkommende igen? For så har man jo fra ledelsens side helgarderet sig , ved at skrive at jobbet kræver man er robust. Hvis man slår det latinske ord robustus op i ordbogen, så betyder ordet stærk, hårdfør, modstandsdygtig overfor slid, belastninger, eller overfor vanskelige betingelser. Hvordan er ordet robusthed kommet på dagsordenen? Skyldes det at der er skåret så meget i den offentlige sektor, at det blot er et andet ord for at skulle løbe endnu hurtigere. Det er meget anmindeligt at man pga nedskæringer både skal klare sit eget job, men også de opgaver ens kollegaer klarede før de blev skåret væk. Hvad forventer lederne i praksis når de søger efter robuste medarbejdere?

 

De ønsker ansatte der ikke bukker under for stress, forandringer, og som har et lavt sygefravær. I nogle situationer sættes robuste ansatte lig med ansatte der er i stand til at sige pyt, når de bliver stillet overfor opgaver, som ikke umiddelbart kan løses optimalt indenfor de rammer der er stillet til rådighed til udførelsen af opgaven. Jeg mener at det kun er på overfladen de robuste medarbejdere er en gevinst for virksomheden. Der er nemlig en stor risiko for at de robuste medarbejdere med tiden ikke husker at gøre opmærksom på hvis der er problemer med kvaliteten af det arbejde de udfører. En robust arbejdsplads har medarbejdere der tør at sige fra, og hive i nødbremsen, hvis de mener de skal gå på kompromis med deres faglighed for at udføre opgaverne. Kære ledere STOP med at søge efter robuste medarbejdere, kig i stedet indad, og kom i gang med at skabe robuste arbejdspladser.

 

Robuste arbejdspladser der kan rumme alle slags ansatte, med hver deres sindsstemning, og som befinder sig på hver sit stadie i livet. For det må ikke glemmes at vi er hele mennesker med alt hvad det indebærer, som søger jeres stillinger.

Robuste arbejdspladser kræver også robust ledelse, en ledelse der tager ansvar for i hvilken retning arbejdspladsen skal gå, og en ledelse der påtager sig ansvaret for et godt sundt arbejdsmiljø.

En robust arbejdsplads er sund og de ansatte i trivsel, det er en arbejdsplads man ikke bliver syg af at gå på arbejde.

 

Fremtidens efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft er stigende, og det kræver i den grad at arbejdspladserne bliver robuste, så de ansatte føler sig klædt på til de udfordringer de møder i jobbet.

Samtidig bliver pensionsalderen konstant sat op, og hvis det forventes at vi skal være længere tid på arbejdsmarkedet, så er det endnu mere vigtigt der kommer fokus på at skabe robuste arbejdspladser.