Skal vores sundhedsvæsen privatiseres?

Jeg mener, at regeringens udspil til en sundhedsreform er et skjult skridt mod en privatisering af vores sundhedsvæsen.

Line Endrup


En af grundpillerne i vores sundhedsvæsen er ”Lige og fri adgang” til behandling – jeg frygter, at vi ved en privatisering mister denne adgang og fremadrettet vil opleve en uhensigtsmæssig forskel på den udredning og behandling, som de enkelte borgere kan opnå afhængig af økonomisk evne.

Jeg har arbejdet som lægesekretær i mere end 10 år; jeg har set og oplevet vores sundhedsvæsen indefra både som patient, ansat og som pårørende. Jeg har altid været stolt af vores moderne og effektive sundhedsvæsen, hvor vi ikke gør forskel på folk, og alle får behandling uden skelen til bopæl, indkomst eller adresse.

Desværre har jeg især de seneste år oplevet en bevidst underfinansiering af vores sundhedsvæsen, som har medført voldsomme nedskæringer og forsøg på effektiviseringer. I november var man nødsaget til at afskedige 198 medarbejdere – langt de fleste på Sjællands Universitetshospital, fordi man ikke kunne få budgetterne til at hænge sammen. Samtidig kæmper vi – de ansatte – en brav kamp på daglig basis med et styresystem, Sundhedsplatformen, som er tidskrævende og frarøver os ansatte muligheden for at yde de kerneopgaver, vi er ansat til.

Det faktum, at der er økonomiske udfordringer i regionerne og Sundhedsplatformen bruges som undskyldning og argument for regeringens sundhedsreform. Jeg vil give fortalerne for nedlæggelse af regionerne ret i, at regionsrådene kunne bestride deres hverv langt bedre, og jeg er i sandhed ikke enig i mine egne folkevalgtes økonomiske beslutninger og manglende konsekvensberegning. Men jeg er dybt bekymret for, om en nedlæggelse af regionerne og regeringens udspil til en sundhedsreform er den rette løsning.
Jeg frygter, at nedlæggelse af regionerne er en slet skjult metode til privatisering af vores sundhedsvæsen, så vi skaber ulig adgang til udredning og behandling. Kan vi være tjent med, at man skal betale for at gå til lægen? Kan vi byde os selv og hinanden, at der kommer en regning fra hospitalet, når man er blevet behandlet? Skal man have fortrinsret til behandling, fordi man har råd til at købe sig til det?
Vi har set undersøgelser, som viser, at unge undlader at gå til tandlægen, fordi det koster penge. For nylig er det kommet frem, at flere uden nødvendige danskkundskaber fravælger læge- og hospitalsbesøg, fordi borgere der har boet i Danmark i 3 år og som stadig har behov for tolkebistand selv skal dække udgifterne hertil.

Når det koster penge at gå til lægen, vil mange med små indkomster overveje eller helt fravælge at søge behandling. 

Er det dét sundhedsvæsen, vi ønsker i Danmark? Et toptunet privatiseret sundhedsvæsen for den økonomiske elite og et offentligt, skrantende tilbud til de mindre bemidlede.

Jeg mener ikke, at en sundhedsreform, hvor regionerne nedlægges og sundhedsvæsenet centraliseres, så vi ikke længere har demokratisk indflydelse – en sundhedsreform, som bærer præg af at være skrivebordsarbejde og uden fæste i virkeligheden, er den rigtige løsning på de problemer, vi har i de offentlige sygehusvæsen i dag. Der skal noget mere og helt andet til for redde vores skrantende hospitaler og dermed sikre, at der er ressourcer nok til at behandle alle.

Jeg mener, det er vigtigt, at vi siger fra overfor en bevidst udsultning af vores sundhedsvæsen og italesætter, at vores sundhedsvæsen skal tilføres ressourcer, der modsvarer de ydelser, der leveres.

Brug din stemme – bevar regionerne.