KÆRE PATIENT

Vi ved godt, at vores fornemmeste opgave er at få dig udredt og behandlet for din sygdom så hurtigt og nænsomt som muligt.

Det er dét, vi har uddannet os til – dét, der er vores kerneopgave. Lægen har tilegnet sig ekspertise inden for lige præcis din sygdom, så hun på bedste vis kan helbrede dig, sygeplejersken og social- og sundhedsassistenten har taget årelange uddannelser for at kunne hjælpe dig med medicin, pleje dit sår, sikre sig at du ikke får liggesår under indlæggelsen, får nok væske og næring, så din krop heler. De vil også meget gerne tale med dig og holde dig i hånden, når du er bange og har ondt – eller hvis din tid er kommet, og du skal dø.

Vores portører og rengøringsassistenter har ligeledes uddannet sig til at kunne bidrage til din behandling og helbredelse – på linje med alle de andre ansatte inden for sundhedsvæsenet.

Min faggruppe – lægesekretærerne, har de administrative kompetencer. Vi sikrer, at dine undersøgelser bliver booket og koordineret, så du skal besøge hospitalet så få gange som muligt. Vi hjælper dig med transport og tolk, kontakt til socialrådgiver, psykolog og præst. Vi kontrollerer, at du får svar på dine undersøgelser, og at du bliver indkaldt på ny. Vi tjekker også om lægen har fået bestilt alle undersøgelser – og mange gange er det os, der følger op på disse. Vi kontrollerer også om lægen har sat en diagnose og den rigtige kode på den behandling, du har fået. Så man kan se, hvad vi har undersøgt dig for, og hvilken operation du har fået. Det er vigtigt for din behandling men også for de data, der kommer ind til vores landpatientregister.

Det er os, du taler med som den første, når du ankommer og når du ringer.

Kære patient – vi vil så gerne passe vores arbejde og varetage vores kerneopgave. Men tilgiv os, for nu er det rigtig svært for os at gøre det.

Regeringen udstikker behandlings- og udredningsgarantier og laver pakker for hjerte-, kræft og psykiatriske sygdomme for blot at nævne nogle. Men samtidig har de i mange år hvert år tvunget os til at præstere og yde 2% mere – eller spare 2% på budgettet om man vil. Det har både været rød og blå blok, der har svunget sparekniven uden skelen til de langsigtede konsekvenser. Og det er ikke fordi vi ikke har råbt op og sagt stop. Men man har valgt ikke at lytte.

Seneste sparemanøvre i Region Sjælland kostede mange af mine kolleger deres ansættelse; vi fyrede både læger, sygeplejersker, SSA’er især lægesekretærer. 6. november, hvor de medarbejdere der blev indstillet til fyring, modtog deres varslede fyring i e-boks er stadig en af de værste dage i min tid som lægesekretær. Og igen – det er ikke fordi vi ikke sagde fra og råbte op. Flere af os drog til Sorø og deltog i regionsrådsmøder, hvor vi spurgte ind til de økonomiske dispositioner i regionen, hvor vi forklarede, at de varslede opsigelser blandt især lægesekretærerne ville få alvorlige konsekvenser. Vi spurgte bl.a. ind til hvem, der nu skulle løfte vores opgaver og udføre vores arbejde, når man planlagde fyringer af så mange af os. Lige meget hjalp det.

Kære patient – vi mangler læger og sygeplejersker i Region Sjælland – alligevel blev mange opsagt. Kære patient – vi har ikke hænder nok til at passe og pleje dig – alligevel fyrede vi mange social- og sundhedsassistenter.

 Kære patient – på Sjællands Universitetshospital fyrede man ca. 50 lægesekretærer og skar 39 ledige stillinger væk – tilgiv os, hvis vi er længe om at besvare dit telefonopkald, bær over med os, hvis vi ikke kan nå at indkalde dig til tiden. Vi gør vores bedste, men der er for få af os.

Kære sygehusledelser og regionsrådspolitikere – kære regering. Pas på os, for vi kan ikke længere yde vores bedste og hjælpe vores patienter. Vi er tvunget i knæ og kæmper dagligt for at nå bare et minimum af vores opgaver. Mange af mine kolleger går hjem med ondt i maven, fordi de ved, at de ikke nåede i bund med alle opgaver for den dag – ligesom dagen før og i sidste uge. Vi kan ikke længere følge med.

Kære patient – vi gør vores bedste, og vi ved godt, at det ikke længere er godt nok.