Dem der kan lidt, kan noget.

Regeringen og arbejdsgiverne siger at vi mangler arbejdskraft. Lad os bruge alle os der kan lidt.

Regeringen og arbejdsgiverne siger, at der er så meget mangel på arbejdskraft i Danmark, at man er nødt til at invitere udenlandsk arbejdskraft.

Det forstår jeg ikke.

I 2013 blev jeg ramt af stress og depression, blev sygemeldt og forlod arbejdspladsen.

Jeg lukkede mig inde, var bange for at møde andre mennesker, og mødtes kun med familie og meget nære venner, i en periode.

Efter 2 år på dagpenge og diverse praktikker faldt jeg ud af dagpengesystemet og overgik til kontantydelse og mere praktik.

Efter 6 måneders kontantydelse faldt jeg også ud af dette system, og er nu uden indtægt. Så nu tager jeg på markeder og sælger ud af mine ejendele, og samler dåser og flasker i vejkanten.

Jeg har 2 udfordringer – min stress og min alder, + 60

Dette tilsammen betyder, at jeg føler, at jeg ikke kan klare et fuldtidsjob – men måske 15 timer om ugen.

Jeg bliver hurtigt træt og øm i kroppen.

Der er flere i samme båd som jeg. En af mine bekendte, som har været ledig i længere tid, har taget en uddannelse indenfor rengøring, men er stadig uden job og er faldet ud af dagpengesystemet.

Vi føler, at vi ikke bliver regnet for noget på grund af nedsat arbejdsevne og alder.

Jeg vil ønske, at arbejdsgiverne vil være villige til at give os et job – på vores præmisser.

Og jeg vil opfordre fagbevægelsen, jobcentrene med flere til at lave netværksgrupper for os, der er ledige og faldet ud af systemerne – ligesom der findes netværk for flexjobbere – hvor vi kan mødes med ligesindede, udveksle erfaringer, med mere.

Dem, der kan lidt, kan noget – og der skal være plads til alle.