Unuanceret, konfliktoptrappende journalistik i TV

Min familie og jeg oplevede KUN fagligt dygtige, empatiske og rummelige læger af anden etnisk herkomst end dansk i en situation, hvor min far blev indlagt med en blodprop i hjertet. Ja faktisk oplevede vi en naturlig varme og omsorg, en empati og en altfavnende væremåde, som burde være enhver patient og pårørende forundt.

Disse oplevelser må der være mange andre, der også har haft, men de er desværre uinteressante for seerne – disse historier skaber IKKE høje seertal.

Jeg har for nyligt set TV dokumentarprogrammet: ”De udenlandske læger”,
I programmet får vi at vide, at der er lægemangel på nogle sygehuse, især de sygehuse, der ligger langt væk fra Aarhus, København og Odense.
Derfor rekrutteres der læger med anden etnisk herkomst end dansk. Her opstår problemerne – hvilket stort set er det eneste programmet fokuserer på.

Selvfølgelig er der læger af anden etnisk herkomst, ligesom det også kan være tilfældet med etnisk danske læger, der ikke kan deres metier. Deres lægefaglige kundskaber viser sig at være mangelfulde, og oveni dette ønsker/ evner de heller ikke at lære et tilstrækkeligt dansk, så de er til at forstå for den menige dansker, hvilket i sagens natur skaber utryghed.

Jeg bliver så indigneret, dér i min sofa, fordi det igen er et program, der fokuserer på at få vist et unuanceret billede af en bestemt gruppe i samfundet. Denne gang læger af anden etnisk herkomst end dansk.

De reaktioner, jeg har kunnet finde i medierne efter udsendelserne, har alene været læserbreve, der understreger problematikken. Kun ét læserbrev, der fortæller om kompetente læger med anden etnisk herkomst end dansk – skrevet af en hollandsk læge.

De findes, de dygtige udenlandske læger, og vi har brug for dem.
Lad os støtte op om de fagligt kompetente udenlandske læger, og lad os dele de gode historier, så de kan få et værdigt arbejdsliv i Danmark.

Ja, lad os i det hele taget forholde os kritiske til diverse unuancerede, konfliktoptrappende dokumentarprogrammer.