Lægesekretærerne og Sundhedsplatformen

Der tales i disse dage meget om hvad lægerne i Region Sjælland mener om Sundhedsplatformen; den første tilfredsundersøgelse viser en udpræget mangel på glæde ved SP blandt lægerne og resten af personalet. 48% af personalet i Region Sjælland er utilfredse eller ligefrem meget utilfredse med Sundhedsplatformen. Jeg kan afsløre, at lægesekretærerne også vejer tungt i den utilfredse gruppe.

Siden implementeringen af Sundhedsplatformen har vi kæmpet med et tungt og ineffektivt system, hvor nogle af de primære opgaver for vores faggruppe er blevet betydeligt mere komplicerede og en del mere tidskrævende. Det er vigtigt at fremhæve, at alle registreringer, som læger eller plejepersonaler foretager i SP skal valideres af en lægesekretær; alle operationer, tilsyn, breve, telefonopkald, samtaler, ambulante besøg, samtaler m.m. skal kontrolleres og godkendes i systemet af en lægesekretær, før de er gældende og kan afregnes. Dertil kommer bestillinger af blodprøver, behandling af henvisninger (både ind- og udgående), bookning af skanninger, kommende aftaler for patienterne, afslutning af forløb og meget mere. Det er alt sammen administrative opgaver, der skal udføres korrekt, hurtigt og effektivt i forbindelse med en patients udredning og behandling på vores offentlige sygehuse i regionen. Det er frustrerende, når man oplever, at man mangler et samlet overblik over patientens sygdomme og behandlinger herfor – og når arbejdsgangene tager meget længere tid. Tid er nemlig en mangelvare i vores sundhedsvæsen.

Det er også vigtigt at nævne, at selvom vi kan give Sundhedsplatformen skylden for mangt og meget, så bunder en del af vores udfordringer som lægesekretærer i, at vi har fået en opgradering af Landspatientregistret (LPR3) og vi regnes ikke som sundhedsfagligt personale, hvorfor der er mange funktioner, som vi ikke må udføre. Det begrænser vores virke – og vi oplever en degradering sammenlignet med før Sundhedsplatformen. Det er ikke SP’s skyld, at vi konstant skal dokumentere, at vi arbejder på vegne af en læge, ikke længere må ajourføre patientens diagnose, hvis lægen ikke har nået det, eller hvis arbejdsgangene for vores faggruppe er tunge og besværlige.

Det er lidt mere end et år siden, at man i Region Sjælland så sig tvunget til at fyre en stor del af personalet på især Sjællands Universitetshospital grundet massive besparelser; sidenhen har vi mistet 146 lægesekretærstillinger samlet i regionen. Samtidig er der ønske om, at man kan lave opgaveglidning, så bl.a. lægesekretærerne skal overtage visse funktioner fra læger og plejepersonale. Vi kan bistå med rigtig meget – og der skal ikke herske tvivl om, at vi også meget gerne vil. Men måske skulle man starte med at se på allerede eksisterende arbejdsmængde sat op mod antallet af hænder?

Som nævnt er tid en mangelvare – også for min faggruppe. Vi kan ikke nå vores daglige opgaver, fordi vi mangler kolleger. Vi har et langt stykke hen ad vejen de samme arbejdsopgaver som før implementeringen af Sundhedsplatformen, og efter opgraderingen til LPR3 er registreringer og indberetninger af ventetider, kræftpakker og behandlingsgarantier blevet mere kompliceret. Vi skal således nå mere med færre kolleger. Og Sundhedsplatformen gør ikke vores arbejde lettere – tværtimod. Det vil være en skam at påstå, at lægesekretærerne er tilfredse med Sundhedsplatformen.