A-kasserne svigter de unge nyuddannede mennesker

Min søn på 23 år, som lige var blevet færdiguddannet og hele vejen igennem sit studie, havde valgt at være organiseret og stod nu stolt med sit eksamensbevis og skulle søge job. Han spurgte os lidt til råd om hvordan han skulle forholde sig og var lidt spændt på alt det nye der skulle ske. Han startede med at henvende sig til sin a-kasse og oplyse, at han havde et fritidsjob han ville opsige, så han kunne blive meldt ledig til et fuldtidsjob. De sagde at det var fint og herefter havde han en overbevisning om, at han ville få dagpenge i perioden indtil han fik job. Der skete ikke noget, så efter et stykke tid kontaktede han a-kassen igen og spurgte hvorfor han ikke fik dagpenge. Oplysningen var at det gjorde han indlysende ikke fordi, han havde opsagt sit fritidsjob, så nu havde han karantæne. Han udtrykte sin utilfredshed og det ville være rart, hvis de havde oplyst ham det, da han fortalte, at han ville opsige sit fritidsjob, da han troede det var det han skulle.  Herefter var svaret var, at han kunne bare henvende sig til juridisk afdeling, hvis han ikke var tilfreds. Nu er han en sparsommelig dreng og havde heldigvis penge på kistebunden, så kan kunne betale sin husleje og komme igennem den halvanden måned det tog, før han havde et job. Han fik lov, at spise hos os. Men hvad gør man, hvis man ikke havde nogle forældre man kunne trække på. Dette var min søns første møde med sin a-kasse og fagforening og hans spørgsmål var ”hvorfor skal jeg være organiseret, når jeg ingen hjælp får”.
Der er alt for mange der ikke er organiseret og dette kunne være et eksempel på hvorfor.

Ovenstående historie giver et meget godt indblik i hvorfor det, er svært at blive overbevist som ungt menneske om, at det er en god idé, at være organiseret. Fagforeningen bidrager ikke nok, til at guide de unge på vej i systemet.

Der bør i langt højere grad, være fokus på de unge eller generelt ”nye” brugere/kunder i foreningen og de bør guide og lede dem på den rigtige vej, til at træffe de rigtige beslutninger.

A-kassen tager ikke nok ansvar og hånd om alle de unge mennesker der kommer ud på markedet og kunne overbevises om, at det er en god idé, at være organiseret.