Velkommen til verden

Sådan synger Dorthe Kollo i en gammel sang, hvor hun hylder fødslen af sin egen datter. Jeg nynnede samme sang efter fødslen af begge mine børn. Dengang var kønsrollerne skarpt definerede: mor tog barsel og passede guldklumpen, og far gik på arbejde og tjente pengene. Det var ikke anderledes, hverken for min navnesøster eller mig dengang for 30-40 år siden. Men det er det heldigvis i dag, hvor man netop har vedtaget øremærket barsel til mænd. Den beslutning er der rigtigt mange gode ting at sige om, og jeg jubler indvendigt over dette fremskridt i ligestillingens navn. Men jublen bliver ikke ved, for der er også en bagside. Nemlig den kendsgerning, at selvom der nu igennem nogle år har været fokus på barselsorlov til mænd, så viser tallene også, at det fortsat er kvinderne der tager 91% af barselsorloven, mens mændene nøjes med 9%. Tal fra Danmarks statistik viser også en social slagside ved fædrebarsel i forhold til uddannelsesniveau, indkomstniveau, branche og geografisk placering. Fædre, der er bosat i større byer, fædre med høj uddannelse eller høj indkomst og fædre ansat i det offentlige udnytter orlovsmulighederne bedst og holder mest barsel. Det er altså et langt sværere projekt for far at holde barsel, hvis man er selvstændig, ikke har fleksible arbejdstider, ikke er ansat på et overenskomstmæssigt område eller måske ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det er et stort fremskridt, at man nu vil indføre øremærket barsel til mænd. Fædrenes barsel er helt central i forhold til øget ligestilling mellem mænd og kvinder, og i forhold til at forberede mænds rettigheder i relation til deres børn, men faktisk også i forhold til at udligne løngabet mellem mænd og kvinder. Desuden medvirker det til en opblødning af de traditionelle kønsroller, der var fremherskende dengang jeg fik børn.
Det varer nok et stykke tid endnu inden vi er helt i mål, men jeg glæder mig over, at vi er på vej i den rigtige retning, og jeg glæder mig til at se flere cafelattende drikkende mænd med barnevogne i bybilledet fremover.