På meningsdanner.dk/fjerdedelen er vi 146 kvindelige skribenter, der har sat os for at påvirke den mediemæssige skævvridning – ved at lade vores stemmer høre i det offentlige rum. Vi har 146 forskellige aldre, visioner og erfaringer. Men fælles er, at vi alle brænder for vores arbejde, vores medmennesker og vores samfund. At vi ligger inde med evner og engagement, som kan ændre verden. Og at vi har en erfaring fra hverdagen, arbejdspladsen og virkelighedens konkrete forhold, der alt for ofte bliver overset i mediemassernes grove penselstrøg.

Som mediebilledet ser ud i dag, er kun hver fjerde kilde i medierne kvinde. Kvinder er underrepræsenterede på alle stofområder i de danske medier, og mens 76% af alle nyheder præsenteres eller skrives af mænd, er også 72 % af alle ekspert- og kommentatorkilder mænd.

Når medier er med til at danne et socialt kompas, som borgere aflæser verden ud fra, er det nødvendigt med et mere nuanceret mediebillede. Medier spiller en afgørende rolle for, hvordan vi forstår os selv og vores omverden, og det er på tide, at medierne i højere grad afspejler den faktiske virkelighed, vi lever i.

Vi efterstræber et samfund, hvor de bedste idéer, den bredeste erfaring og den største viden bliver hørt og får lov til at have en betydning i verden – uanset hvem den stammer fra. Vi er blandt den fjerdedel, der stræber efter at blive til en halvdel.

Blogindlæg her på siden er skribenternes egne og de er selv ansvarlige for dem. Fjerdedelen.dk redigerer og kontrollerer ikke opslagene.