Hvordan konflikter kan skabe vej til et bedre samarbejde på arbejdspladser.

Udgivet

i

At kunne arbejde systematisk og forebyggende med alle konflikter på arbejdspladsen er muligt. Det kræver at samarbejdsfora påtager sig deres opgave og ansvar at sørge for at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt og dermed også at negative konflikter bliver forebygget.

I forskningsprojektet AMOKK interviewede jeg ledere og medarbejder på arbejdspladser om deres erfaringer med at være i et konfliktramte organisationer. Her siger en tømrer:

Når jeg tænker tilbage på de to gange jeg har været sygemeldt med stress, så har det ikke været på grund af for mange arbejdsopgaver, men p gr. a. konflikter og et giftigt arbejdsmiljø. I de byggeprocesser opstod en rå og kritisk tone i al kommunikation, når p.gr.a. forsinkelser, som koster penge. Jeg kan godt se selv nu, at jeg også var med til at eskalere den ubehagelige tone. Jeg vidste ikke hvordan jeg skulle stoppe det, udover hele tiden at se mig selv over skulderen efter nye angreb og det blev jeg syg af.

I forskningsprojektet undersøgte vi også, hvordan 12 arbejdspladser var kommet fra et konfliktfyldt samarbejde 3-4 år tilbage til et arbejdsmiljø med samarbejde og dialog om de uenigheder. Ledere og medarbejderrepræsentanter fortalte om årsager til konflikterne, som bundede i dårlig økonomi, en ledelse, der ikke ville lade medarbejdere og medarbejderrepræsentanter deltage i beslutningsprocesser og som konsekvenser af dårligt planlagte forandringsprocesser.

De fortalte også, at arbejdet med at vende denne udvikling til at skabe attraktive arbejdspladser skete gennem de samarbejdsfora, hvor ledelser og medarbejderrepræsentanter indgik en musketér ed på, at man sammen ville forsøge at stoppe den negative konfliktspiral. The magic stick var at få talt om problemerne og sammen finde løsninger på dem. Løsninger som vel og mærke både handlede om at skabe møderum for dialoger om forskellige perspektiver før de voksede til konflikter, og at inddrage forskellige perspektiver i aftaler så forskellige fagområde kunne se sig selv i løsning af opgaven.

Byggefirmaet satte fx samarbejdet på dagsordenen på alle nye byggeprocesser for at drøfte og indgå aftaler om, hvad man gensidigt forventede af hinanden, når forsinkelserne indfandt sig og de overskredne tidsplaner og økonomiske omkostninger ramte og fik sindene i kog. Som direktøren i byggefirmaet beskrev det:

”Byggegruppen modtog det meget positivt første gang jeg satte samarbejdet på dagsordenen. De var glade for at have fået talt om det og indgå realistiske aftaler om, hvad vi kunne gøre for at minimere konflikterne. Det var nok mest mig selv som skulle vænne mig til at agere som fredselskende hippe”.

Gennemgående satte arbejdspladserne tiltag i gang, som handlede om organiseringen af arbejdet. Ikke omkring enkeltpersoner eller funktioner, men tiltag som tog fat om årsager til konflikterne på det organisatoriske niveau. De fortalte om hvor lettede de var over at opdage, hvor nemt det er at komme konflikterne i forkøb, fremfor at skulle ind i de ubehagelige samtaler, når konflikten er gået fra en uenighed til et sted, hvor frustrationer, vrede og stress bor.

Så vejen frem er at arbejdsmiljøorganisationen tager opgaven på sig og går foran og skaber det samarbejde om uenigheder, der kan bane vej for bedre trivsel og samarbejde om arbejdsopgaverne.

Tags


Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *