Elementor #884

Udgivet

i

Jobcentrene er nedlagt. På papiret, i hvert fald, men beskæftigelsesindsatsen fortsætter, både for de ledige, for kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og andre i en mere eller mindre udsat position i forhold til deltagelse på arbejdsmarkedet.

Vil jobcentrene blive savnet? Givetvis ikke, hvis man spørger en interessegruppe som Jobcentres Ofre med deres fokus på manglende eller fejlbehæftet sagsbehandling i forhold til sygemeldte borgere eller debattør Lisbeth Riisager Henriksen, som i mediet NB-beskæftigelse 11/1/2024 skriver om vanskelighederne ved at få tilkendt førtidspension og igen henviser til at ”jobcentrene slår folk ihjel”.

Faktum er, at lovgivningen på beskæftigelsesområdet lige nu – eller stadigvæk, når man har arbejdet i systemet i mange år som psykolog i den kommunale beskæftigelsesindsats – ikke altid er meningsgivende og sjældent spiller godt sammen med anden lovning, som borgere, der af mange forskellige årsager kommer ind i det kommunale beskæftigelsessystem og er der i kortere eller længere tid, også kan være i kontakt med. Dette blev eksempelvis italesat flere gange ved stormødet om alvorlige syge borgere i sygedagpengesystemet foranlediget af Beskæftigelsesministeriet og med deltagelse af ministeren selv i september 2023. Andre benspænd i den aktuelle lovgivning er eksempelvis overgangen fra fuld sygemelding til fuld raskmelding for den ledige, der ikke som den sygemeldte med et arbejde har mulighed for en gradvis tilbagevenden, eller ventetiden på udredning og behandling i sundhedssystemet (eks i forhold til ADD / ADHD / ASF – autismespektrumforstyrrelse) der koblet med udmøntningen af beskæftigelseslovgivningen bevirker, at mange risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, og evnen til selvforsørgelse påvirkes. Og ikke mindst: at sygemeldte risikerer at miste en stor væsentlig del af deres forsørgelsesgrundlag, hvis deres sygemelding / fravær trækker ud. Mange rammes på økonomien ved overgang til jobafklaring og ressourceforløbsydelse, som er på kontanthjælpsniveau.

Med nedlæggelses af jobcentrene har politikere og andre interessenter på alle niveauer fra Christiansborg til kommuner og andre aktører i civilsamfundet fået en enestående mulighed for at tage det herskende menneskesyn og mindset på området op til overvejelse. Der er brug for at gentænke indsatser, der ikke bare går på tværs, men også er integrerede og meningsgivende for modtagerne. Men i lige så høj grad også medvirker til at bevare værdighed og forsørgelsesgrundlag.  

Mange stemmer fra blandt andet Jobcentrets Ofre og andre debattører ønsker at adskille indsatsen til sygemeldte og andre udsatte fra beskæftigelsesindsatsen. Det giver mening – og så alligevel ikke helt.  For mange sygemeldte og andre udsatte ønsker en tilknytning til arbejdsmarkedet, til et fællesskab, der giver identitet og mening. Det er indsatsen, rammerne, præmisserne og ressourcerne, der skal gentænkes.   

Tags


Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *