Pinlig borgmester

I et læserbrev i Nordjyske 28. januar forsøger Borgmester Thomas Kastrup-Larsen at tydeliggøre sit syn på en lokal arbejdstidsaftale med lærerne. Han forklarer, at han på valgdagen d. 19. november i Nordjyske brugte ordet ”værdibaseret dialog” frem for ”aftale”.

Det mest interessante her er ikke datoer, valgflæsk eller ordkløveri men derimod HVORFOR? Hvad animerede Thomas Kastrup-Larsen til at ændre holdning og hvorfor lige ytre det i Nordjyske på valgdagen?

Det ville være ærlig snak at indrømme og fortælle, hvorfor han ændrede holdning, men at snakke udenom samt fordreje egne udtalelser er utroværdigt – det er pinligt, og det pinlige stopper ikke der.

I tirsdagens læserbrev beskriver socialdemokratiske Kastrup-Larsen en lokalaftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager som et slagsmål.

Det er fuldstændig uhørt at tale aftaler ned på det plan. Aftaler er ordninger mellem to, tre eller flere parter til fælles interesse, og begrebet anvendes i Lov 409.

Borgmesterens eneste argument mod en lokalaftale er, at han ikke vil starte et nyt slagsmål. Det kan man da kalde lock-out-retorik og et pinligt argument, når der findes så mange saglige argumenter for en lokalaftale.

En aftale kunne måske hjælpe til med at lægge låg på forårets konflikt, som truer de næste mange års arbejde med udviklingen af folkeskolen samt implementeringen af den nye reform.

Aftalen kunne give bedre mulighed for fleksibilitet og mindre bureaukrati og kunne være et fælles afsæt for lederne, lærerne og forvaltningen til gavn for elever, forældre, ledere og medarbejdere. Måske også et fælles grundlag for en fælles skole i Aalborg.

Næste skoleårs planlægning starter om en til to måneder, og der er for alvor brug for fælles fodslag for at klare den største udfordring folkeskolen har set i mange år.

Aftalen kunne måske aktivere og involvere lærerne, frem for at reducere dem til timetællere, der vogter over lederens udmøntning af Lov 409.

Den kunne give lærerne opfattelsen af at de reelt set blev hørt i omvæltningen, så de måske følte en lille grad af fair proces.

Thomas Kastrup-Larsen vil have ro omkring folkeskolen, og det får han så, for han deltager overhovedet ikke i at aktivere og engagere de medarbejdere, som sidder med den viden, de ideer og kompetencer, der skal til for at gennemføre en vellykket implementering af arbejdstidsregler og folkeskolereformen.

Af Karsten Lynge Simonsen, Gistrupparken 30, 9260 Gistrup

Fra Nordjyske Stifttidende 05.02.2014