Dialogen er væk

Folkeskolereform – vedtaget! Arbejdstidslov – vedtaget efter fire ugers lockout!

Lærerne vil gerne, men på mange skoler er forholdene yderst vanskelige – Tiden til forberedelse er væsentlig mindre, gennemsnitlig to tredjedele af det tidligere niveau i Aalborg, men for nogle lærere en tredjedel af det tidligere niveau eller endnu mindre. Samtidig burde undervisningen være “ny og spændende” (citat Antorini). Det nye består for mig at se i uforberedte timer og spændingen i, hvor meget eleverne så lærer, og hvor længe lærerne holder til det.

Dialogen er helt central i forhold til at lykkes.

Selv efter en Arbejdstidslov uden nogen former for dialog, og Folkeskolereformen lavet i et snævert ministerielt udvalg uden inddragelse af Folketingets Uddannelsesudvalg, var lærernes forventninger til den lokale dialog stadig store. KL og senere Byrådet i Aalborg, mente (og mener forhåbentlig stadig), at dialog mellem skolens ledelse og medarbejdere er centralt både i det daglige arbejde og i implementeringen af Folkeskolereform og arbejdstidslov.

Men hvad er der så sket? Lærerne har i bedste fald fået en opgaveoversigt, de kan læse og ved hvilke opgaver, de skal løse. Om den enkelte så kan nå sine opgaver, er en helt anden snak.

På et tillidsrepræsentantmøde i Aalborg Lærerforening kunne vi stadig konstatere, at ikke alle lærere havde haft en dialog med ledelsen om, hvilke opgaver, de skulle løse, og de færreste havde haft en dialog om, hvorvidt de kan nå deres opgaver og hvilke prioriteringer, der skal laves.

Lærerne mangler tid og lederne mangler tid til at løfte opgaven, men vi skal lykkes. Ellers står vi med en skole i Aalborg, hvor eleverne lærer mindre og trivslen kommer under pres, samtidig med at lærerne mister arbejdsglæden. Allerede nu er det tydeligt, at der er problemer med større sygefravær.

Opgaven synes håbløs, men er den nu også det? Skolerne behøver hjælp.

Stop for visionsprojektet – tiden går på flere skoler fra forberedelsen og implementeringen af skolereformen. Prioritér god forberedelse. Og frem for alt, genfind dialogen på skolerne, både dialogen med den enkelte medarbejder om hendes arbejdsopgaver, men også dialogen med medarbejdergruppen og medarbejderrepræsentanterne om rammerne for arbejdet på skolen.

Lærerne vil rigtig gerne lave god skole, så hjælp os med ordentlige rammer for forberedelse og dialog om arbejdet, så får vi igen en skole præget af fokus på læring og trivsel.

Af Karsten Lynge Simonsen og Johnny Nielsen, kredsstyrelsesmedlemmer i Aalborg Lærerforening, Nytorv 3, 9000 Aalborg jn@vejgaardoestreskole.dk