Forældrenes ønsker for folkeskolen

Billedresultat for folkeskolen

Der er i øjeblikket stor fokus på, at flere og flere forældre vælger folkeskolen fra. I den forbindelse har jeg kigget forskellige steder på de sociale medier omkring emnet. Jeg besluttede derefter selv, at lave et Facebookopslag hvor man skulle svare på dette spørgsmål:

”Hvad mener du, der skal til for at denne tendens kan vendes? Skriv gerne dit/dine bud – alle bud er velkomne.”

Der er rigtig mange, inklusiv mig selv, der er kommet med deres bud på, hvad der skal til, for at folkeskolen får en renæssance, som det selvfølgelige og positive valg af skole til ens børn. Jeg vil herunder liste nogle af forslagene op. Forslagene er sat i vilkårlig rækkefølge:

 • Politikerne skal begynde at investere i folkeskolen i stedet for hele tiden at spare på den.
 • Politikerne skal gå foran i forhold til at snakke folkeskolen op i stedet for hele tiden at tale den ned.
 • Der skal flere uddannede lærere og pædagoger i folkeskolen, flere muligheder for kompetenceudvikling via efteruddannelsesforløb etc.
 • Bedre arbejdsmiljø for lærerne og pædagogerne – fokus på trivsel blandt medarbejderne – så stressrelaterede sygemeldinger mindskes.
 • Færre børn i klasserne – det er helt centralt, at antallet af børn ikke er for højt. Ca. 20 elever pr. klasse. Det vil være med til at sikre, at alle børn bliver set, hørt og tilgodeset fagligt.
 • Der skal afsættes mange flere ressourcer (penge og (efter)uddannelse m.m.) til inklusionen.
 • Politikerne skal sætte tilskuddet til fri- og privatskolerne ned, så der bliver en større egenbetaling for forældrene.
 • Bedre uddannelse af lærerne – læreruddannelsen skal op på universitetsniveau, fordi det er den eneste måde, lærerne igen får en samfundsmæssig autoritet. Der er mange forældre, som i dag har en højere uddannelse end lærerne, og det smitter af på den tilgang, de har til folkeskolen. Universitetsuddannelsen skal selvfølgelig have stor vægt på det pædagogiske, didaktiske og faglige i forhold til praksis – der skal ligeledes prioriteres mere og længere praktikforløb.
 • Politikerne skal stoppe med at lukke de mindre skoler – store folkeskoler er ikke nødvendigvis bedre.
 • Der skal gøres op med den evige reformiver.
 • Der skal forhandles en arbejdstidsaftale for lærerne.
 • De nationale tests skal afskaffes.
 • Skoledagen skal gøres kortere.
 • Find inspiration i Finland – de har verdens bedste folkeskole.
 • Den enkelte folkeskole skal blive bedre til at fortælle om sine værdier og visioner – vi, forældre, har brug for pejlemærker ift. de værdier, visioner og ønsker, vi har for vores børn.
 • Vi, forældre, skal blive bedre til at støtte op om alle børnene i en klasse og tage et medansvar for hele klassen i stedet for kun at have fokus på vores eget barn.
 • Skolereformen skal rulles tilbage.

Konklusionen på ovenstående må efter min bedste overbevisning være, at der skal gøres op med de store besparelser, der i øjeblikket løber hen over de kommunale folkeskoler – der skal investeres i stedet for.

Det er kun jer, kære politikere, der kan prioritere de enkelte områder, ovenfor er der nogle bud på, hvad I skal/kan investere i på folkeskoleområdet. Det handler om vores børns trivsel, sociale, personlige- og faglige udvikling.

Jeg håber, at I vil tage os, forældre og vælgere, alvorligt og finde inspiration i ovenstående, tak.

Den håbe- og forventningsfulde far og folkeskolelærer

John Slot Petersen