Stop nedskæringspolitikken og invester i folkeskolen

 

 

Billedresultat for folkeskolen

I mit daglige virke som folkeskolelærer oplever jeg på tætteste hold, hvad den stramme økonomi i kommunerne har af betydning for muligheden for at drive en skole, der baserer sig på kvalitet.

Når jeg snakker med kolleger fra forskellige skoler rundt om i landet, er der en fælles og velbegrundet bekymring for, at de besparelser, skolerne i øjeblikket bliver udsat for over en bred kam, vil få store og mærkbare konsekvenser for den kvalitet, vi lærere kan levere i forbindelse med børnenes faglige, sociale og personlige udvikling.

Når kommunerne vælger/prioriterer at spare på folkeskoleområdet, vil det have vidtrækkende konsekvenser for eleverne. Den enkelte skole må nedprioritere to-lærerordning samt muligheden for at have pædagoger med i undervisningen. Der vil blive reduceret i ekstra timer til børn med læse- og regneudfordringer samt i tildelingen af ressourcetimer.

Den dårlige økonomi vil på mange skoler betyde, at dele-timer, hvor eleverne inddeles i mindre hold til gavn for både de fagligt stærke og svage elever, ture ud af huset, lejrskoler m.m., vil blive skåret væk. Det går ud over alle eleverne, men det er specielt de elever, der i forvejen har det sværest, der bliver hårdest ramt.

Det vil fremadrettet og har allerede resulteret i mange lærer- og pædagogfyringer rundt om på landets skoler, hvilket ligeledes vil have en mærkbar indvirkning på den kvalitet, som eleverne vil modtage.

I en tid, hvor vi konstant hører politikerne fra blå blok sige, at det går godt, og der er højkonjunktur, er det ufatteligt, at regeringen med støtte fra DF vælger at spare på vores børns trivsel og udvikling.

Det er helt afgørende og nødvendigt, at der bliver gjort op med Lars Løkke Rasmussens omprioriteringsbidrag, der betyder, at kommunerne hvert år skal spare to procent på skole- og uddannelsesområdet.

SF mener, at folkeskolen gennem en årrække er blevet økonomisk udsultet, og derfor bør man give folkeskolen en bedre økonomisk ramme til at lave god skole for – lad os investere i folkeskolen til gavn for eleverne, lærerne og pædagogerne samt forældrene og andre interessenter på folkeskoleområdet.