Kære forældre i folkeskolen

 

Jeg har brug for dit samarbejde, din opbakning og dit medejerskab.

Det er en tirsdag morgen, og klokken er et par minutter i otte. Jeg er netop mødt på min arbejdsplads, og helt rituelt har jeg hentet dagens første kop kaffe. Jeg er på vej ned i min klasse, da jeg på gangen møder de første af mine elever, de er glade og med et højt ”godmorgen”, bliver jeg hilst på. Det er dejligt, den første anerkendelse og relation er skabt. Jeg går videre, og jeg når efterhånden til min klasse, jeg kan høre, at der er støj, det lyder som om, der bliver råbt højt. Da jeg kommer ind i klassen, kan jeg se fire piger stå i en klynge, den ene af pigerne råber til de andre, I bagtaler mig, I bagtaler mig – pigerne i klyngen står uforstående og ser lettere forvirrede ud. Jeg har ikke set, hvad der er sket forudgående, men jeg går stille og roligt over til gruppen. Vi har i klassen arbejdet med girafsprog, så jeg bruger girafsprogets elementer i forbindelse med at få løst uoverensstemmelsen. Jeg spørger stille og roligt ind til, hvad der er sket, pigerne får lov til at give udtryk for følelserne og behovene bag – den forurettede pige og de andre i klyngen lytter nu til hinanden og får sagt, hvad de ønsker fremadrettet i en lignende situation. Jeg får derigennem løst konflikten på hensigtsmæssig vis.

En typisk dag i den danske folkeskole kan karakteriseres ved et stort antal individuelt søde og videbegærlige, men også meget forskellige elever. Udfordringen for mig og de andre lærere er, at få eleverne til at acceptere og håndtere denne forskellighed på en konstruktiv og hensigtsmæssig måde. Eleverne er/kan være meget hårde ved hinanden, fx er der mange situationer, hvor den enkelte tror, at vedkommende bliver bagtalt af de andre, blot ens navn bliver nævnt. Der er mange konfrontatoriske situationer specielt i frikvarterne – tonen er hård og uforsonlig eleverne imellem både verbalt, nonverbalt og på telefon samt sociale medier.

Vi, forældre og lærere, har et fælles ansvar for, at alle elever i en klasse trives og får et godt skoleforløb. Inklusion sker mellem mennesker, og i det samspil der sker på tværs af de sammenhænge, som det enkelte individ er en del af.

Jeg, og mange af mine kolleger arbejder dagligt med trivselsfremmende elementer – vi arbejder bl.a. forebyggende med konflikttrappen, giraf- og ulvesprog, følelser, grænsesætning og børnerettigheder etc. Mange skoler, inkl. min, deltager hvert år i Red Barnets trivselsdag, børnerettighedsdag m.m. Jeg, og mine kolleger, arbejder målrettet på at udvikle alle børns faglige, personlige- og sociale kompetencer.

I, forældre, spiller en enorm rolle, og I har et stort medansvar for, om den enkelte klasse og det enkelte barn har optimale muligheder for at lykkedes. Den måde I støtter op om skolen på, ved at deltage i arrangementer, forældremøder, skolehjem-samtaler osv., er helt centralt, fordi det giver børnene en fornemmelse af og indsigt i, at skolen, de andre børn og deres forældre i klassen er vigtige. Den måde I taler til og om de andre forældre, elever og os lærere i det daglige, om det er over middagsbordet derhjemme, på skolen eller ved fritidsaktiviteten er ekstrem vigtig, for den samtaleform er med til enten at understøtte eller underminere fællesskabsfølelsen og dermed den inkluderende tilgang til hinanden.

Forskellighed og mangfoldighed er en styrke – lad os sammen, forældre og lærere, klæde børnene på til at kunne imødegå de udfordringer, som de fremadrettet vil møde i et mere og mere komplekst samfund.

Den håbe- og forventningsfulde far, folkeskolelærer og medlem af SF