Mobilfri skoler, hold nu op!

Jeg er godt træt af at høre om mobilfri skoler. Jeg synes mobilfri skoler er en helt uholdbar ide, og det viser, at vi lever i et samfund med større og større formynderi. Jeg er forældre, og det er mig, der bestemmer, om mit barn skal have sin telefon med i skole eller ej.

For det første er det rart at jeg altid har mulighed for at kontakte min datter efter skoletid. Samtidig synes min datter også, at det altid er rart, at hun kan kontakte mig i forhold til legeaftaler, sygdom og mange andre ting.

For det andet bør eleverne i stedet for lære hvordan man begår sig i samfundet med sin telefon. Uanset om man er i skole eller er privat. Jeg siger stop så det formynderi!

Jeg er selv lærer og bruger indimellem telefonen i min undervisning. Telefonen kan så meget i dag, at den bør være et redskab og en del af undervisningen. Jeg bruger den ofte til at vise små videoer i madkundskab, slå ord op, lave Kahoot, orienteringsløb, osv. Flere undervisningsforløb som Co Cook har sammensat undervisningsforløb hvor mobilen skal bruges, og der er apps, som er til stor glæde for de ordblinde.

Selvfølgelig skal der være regler for hvor og hvornår og hvordan telefonen skal bruges. Men at telefonen slet ikke skal med i skole er fuldstændig uacceptabelt! Det er at gå imod udviklingen og samtidig at håndtere et nuværende problem nemmest muligt. I foråret gennemførte Dansk Naturvidenskabsformidling og Miljøministeriet et eksperiment om brug af mobil i folkeskolen. Eksperimentet viste, at mobiltelefoner kan gøre ”tør” undervisning interessant og dermed bidrage til, at eleverne tilegner sig ny viden.

Jeg ved godt, at der er problemer i skolen med elever der ikke ”leger” med klassekammerater, og i stedet hænger med hovedet ned i mobiltelefonen. Det har vi I min klasse fundet en løsning på. Vi har aftalt mobiltelefonerne skal være i tasken. Hvis jeg som lærer får brug for telefonerne i min undervisning, tages mobiltelefonen frem. Denne løsning er særdeles fremragende. Her har man som forældre stadig mulighed for, at kunne komme i kontakt med sit barn efter skoletid. Samtidig kan jeg som lærer bruge telefonen i min undervisning når det er nødvendigt, og børnene lærer at kunne vælge mobilen fra.

Det er selvfølgelig min pligt at sørge for, at eleverne opnår digitale færdigheder og lærer dem at agere kritisk og etisk i en verden, hvor netop disse kompetencer bliver afgørende i deres fremtiden. Et totalt forbud og isolation af mobiltelefonen vil absolut ikke hjælpe i denne proces. Eleverne skal lære at følge med samfundets teknologiske udvikling, i stedet for at udskyde problemet.