Er det så helt slut med læringsmål?

Jeg slår lige et slag for læringsmål, selvom der i den senere tid er kommet mere og mere fokus på brugen af dem som noget negativt og som et irrelevant element i undervisningen.

Brugen af læringsmål i folkeskolen er for mange blevet et symbol på new public-management, test-kultur og et indsnævret professionelt råderum. Senest blev arbejdet med læringsmål helt fjernet fra undervisningsministeriets materialer og det er ikke længere nogen steder at finde.

Det mener jeg er en skam, for læringsmål er i min optik et meget brugbart værktøj i undervisningen. Hvis man vel at mærke er skarp på, hvordan man bruger dem.

I min 1.klasse er vi i gang med elevernes allerførste litteraturforløb. Vi arbejder med Vitello og målet med hele forløbet er at lære eleverne at man kan læse en bog på forskellige måder og med forskellige ”briller” på. Derfor er det overordnede mål for forløbet ”Jeg kan analysere en bog”.  Vi bruger meget tid på at tale om, hvad det vil sige at analysere, vi vender tilbage til målet hver gang vi påbegynder en ny del af forløbet; analyse af forside og bagside, arbejde med handlingsbroer, hovedpersoner og bipersoner og ikke mindst personkarakteristik. Vi har målet hængende i klassen og for hver ny del vi går i gang med, hænger vi også et fokusområde op, lige nu er fokusområdet ”Jeg laver en handlingsbro”.

Når man arbejder med mål og fokusområder på denne måde, så forstår eleverne at der er en klar ramme for, hvad det er de skal og hvorfor de skal det. Det er min erfaring at en klar tydelighed omkring undervisningens formål er noget eleverne sætter stor pris på og det skaber et fokus for deres arbejde. De ved hvad de skal.

Når man vælger et mål som ”Jeg analyserer en bog” i stedet for ”Jeg analyserer Vitello”, så forstår eleverne at det drejer sig om mere end blot denne ene bog og det giver en større mulighed for at arbejde med elevernes progression, altså deres løbende udvikling i faget. For når vi senere skal arbejde med en ny bog og forfatter, så kender eleverne allerede til begrebet analyse og har en forståelse af hvad det betyder og at man kan bruge det i mange sammenhænge.

Alle elever kan leve op til dette mål, for alle elever analyserer på hver deres måde og med hver deres kompetencer. Det giver mig mulighed for at give hver enkelt elev fremadrettet feedback, der hvor de er i deres arbejde med at analysere. Mål og fokusområder bliver vores fælles tredje, som vi sammen arbejder henimod, men på mange forskellige måder, med forskellige strategier og forskellige udgangspunkter.

Det er virkelig ærgerligt at brugen af læringsmål har fået så dårligt et ry.  Hvis man evner at bruge læringsmål som et didaktisk værktøj og ikke som et styrende redskab, så kan det være enormt givende for elevernes læring og for dit fokus i undervisningen.