Aula erstatter IKKE SkoleIntra

Det efterhånden aldrende SkoleIntra skal udfases. Det sker med udgangen af dette skoleår. En lang række daglige arbejdsgange for landets lærere og pædagoger skal dermed foregå i et nyt system (eller mere præcist i en række systemer). Det gælder ligeledes al skriftlig kommunikation til og fra hjemmet. Navnet på det kommende system er Aula, og det har du nok allerede hørt om, uanset om du er ansat på en skole eller din rolle er forælder.

Jeg har læst, at visse forældre, som allerede har afprøvet Aula-systemet, er meget begejstrede. De adspurgte forældre oplever, at Aula leverer en bedre brugeroplevelse end SkoleIntra. I en artikel på folkeskolen.dk udtrykker en lærer ligeledes, at der er brugeroplevelsen til forskel. Grundlæggende positive udmeldinger.

Jeg medgiver, at det er tale om et forholdvis nemt og overskueligt beskedsystem, og Aula opleves sikkert meget tilfredsstillende, hvis man “blot” skal læse- eller skrive beskeder enten til enkeltpersoner eller i en gruppe. Denne vinkling – at Aula er nyt, smart og opleves godt – bør dog i min optik ikke stå alene, og jeg vil med dette blogindlæg rette fokus et helt andet sted i denne sag. Der er nemlig meget mere end blot brugeroplevelsen til forskel!

I flere omgange er jeg stødt på formuleringen “Aula erstatter SkoleIntra”, og det er helt givet den forståelse, som mange kollegaer på skolerne landet over har fået. Det er ikke så mærkeligt, for med den formulering, må man jo tro, at der kommer et nyt og smartere system, som i overvejende grad kan nogle af de samme ting, som systemet der afløses. Det er IKKE tilfældet!

At anvende ordet “erstatter” i den sammenhæng svarer lidt til at påstå, at en motorcykel kan erstatte en varevogn, da der i begge tilfælde er tale om et køretøj, som kan transportere en person fra A til B. Nu vel…alle ved at en motorcykel ikke kan erstatte en varevogns funktioner, heller ikke selvom der er tale om en helt ny og meget moderne og “GDPR-sikker” motorcykel.

Er det et reelt problem, at en temmelig stor del af de værktøjer, som lærere og pædagoger i dag anvender i SkoleIntra slet ikke findes i Aula? Svaret er JA!

Et nyt og forbedret visulet udtryk og tilførelse af en række moderne tiltag, som ikke findes i SkoleIntra bl.a. filhåndtering som overholder GDPR-bestemmelser og et smartere beskedsystem skal således sættes over for, at mange andre funktioner fjernes.

Aula beskrives godt nok blot, som et kommunikationssystem, og konsulenter fra skoleforvaltningen i min egen kommune har sagt og skrevet, at der ikke er tale om en 1:1 erstatning. Det ændrer bare ikke ved de praktiske udfordringer, det helt konkret vil medføre, og det er tilsyneladende langt fra forstået af alle, hvad der reelt er tale om.

Jeg ønsker ikke, at beholde SkoleIntra som arbejdsplatform, da det på mange måder er et umoderne og omstændigt system. Det er heller ikke min hensigt, at tale Aula ned. Det er faktisk fint til de få ting det skal.  Jeg konstarerer blot, at denne såkaldte erstatning af system ret nemt kan få vidtrækkende konsekvenser ude på skolerne fra august 2019.

Måske vil nogle af de manglende værktøjer tilgå senere i form af udvidelser (widgets), men som udgangspunkt er Aula så enkelt, at man også kan anvende termen “mangelfuldt”, hvis ikke arbejdsgange fra SkoleIntra kan gøres i andre portaler og systemer, som skolen anvender, eller hvis udvidelser til Aula ikke tilgår snarest. I den henseende vil forskellige kommuner og skoler være vidt forskelligt stillet!

Man kan evt. også overveje, at droppe enkelte arbejdsgange og opgaver, men visse ting som fx. skemaoversigter og lokalebookning er altså svært at komme udenom, uanset hvilken skole der er tale om.

Meget kan selvfølgelig ske herfra og indtil august 2019, og Aula (med en række udvidelser) ser måske en del anderledes ud til den tid end tilfældet er lige nu? Under alle omstændigheder bør man på alle niveauer i og omkring skolen forholde sig ret konkret til denne problemstilling, hvis man vil imødekomme og ikke mindst undgå, at en massiv del af lærerne og pædagogerne ude på skolerne vil føle sig mere eller mindre magtesløse, fordi de måske kommer til at skulle “agere varevogn med en motorcykel” dvs. at arbejdsgangen bliver urimelig besværlig og utilfredsstillende.