Sænk loftet over antallet af elever i klasserne

Jeg er far til datter på 9 år og arbejder som folkeskolelærer.  Jeg ser med stor bekymring at klasserne bliver større og større, fordi det går udover elevernes trivsel og læring.

 En dag kom min datter hjem og fortalte at ”hun føler sig alene og hun ikke har nogen at være sammen med på skolen”. Som forældre er jeg blevet bevidst om, at flere elever i en klasse giver ikke automatisk fællesskaber og man kan godt føle sig alene og overset i hverdagen, selvom man går på en skole med mange elever.  En anden udfordring er for mange elever i klassen gør at hun ikke kan koncentrere sig i timerne, fordi der ikke er den ro hun har brug for at kunne blive færdige med opgaverne. Det har betydet at hun havde mange ”huller” i matematik og det krævede rigtigt meget forældrehjælp.

Heldigvis kan enten jeg eller min kone hjælpe vores datter med opgaverne, men jeg har også mødt mange forældre, der fortæller mig at de ikke kan hjælpe deres barn med lektier og bliver frustreret over at deres barn ikke kan få den hjælp som han eller hun har brug for i skolen. De elever der ikke får den nødvendige hjælp risikere med at blive ”tabt på gulvet” og det får store konsekvenser senere i deres skolegang.

Som lærer har jeg tidligere haft en klasse med 27 elever og det har betydet at eleverne havde mindre tid sammen med mig og mindre tid til min hjælp. Jeg har prøvet at regne ud, hvor meget tid jeg havde til den enkelte elev. Min udregning blev at jeg havde 1 minut til at hjælpe de enkelte elever.  Hvis jeg tager forældrebrillerne på, så vil jeg være rigtigt ked af det, hvis mit barn havde så lidt tid til hjælp og være usikker på om mit barn bliver hørt og set i skolen. Når jeg går på arbejde er min største frygt, at jeg ikke er opmærksomme nok på den enkelte elev. Her må jeg desværre erkende at der er dage, hvor jeg har overset et barn, som havde brug for hjælp og det er ofte de stille børn der bliver overset.  Jeg har haft elever der ikke kunne holde ud at være i en overfyldt klasse og det har givet anledning til mange konflikter mellem eleverne både verbalt og fysisk, hvilket har haft den konsekvens at undervisningen måtte stoppe.  Jeg vil som lærer vil rigtigt gerne gøre det godt for alle elever og sørge for de trives samtidigt med at de får en masse viden og læring.  Jeg har ofte stået i en situation, hvor jeg bliver nødt til at vælge, hvilken elev skal have min hjælp i dag?  

Jeg kan ikke puste og have mel i munden samtidigt – det ved jeg ikke om andre kan?

Hvis vi ikke handler på at sænke loftet over, hvor mange elever der skal være i en klasse, så bliver konsekvensen at endnu flere vælger folkeskolen fra og vælger privatskolerne til. Jeg ønsker ikke at vi skaber to slags samfund, hvor der er skoler for dem der har råd og en skole for resten. Som far og lærer vil jeg opfordre kommunalpolitikkerne til at afsætte flere ressourcer til skoleområdet og opfordre dem til at se folkeskolen som en investering, ikke en udgift.