Ghettopakken. Sprogprøverne er ikke for børn

Velkommen i folkeskolen – du er dumpet! Sådan vil det forsætte med at lyde, hvis sprogprøverne ikke bliver fjernet. Det er en stakket frist, at børn, der ikke har bestået sprogprøverne alligevel kan forsætte i første klasse pga. coronasituastionen. For hvis deres sproglige færdigheder ikke rækker til at kunne forsætte i første klasse, får de så overhovedet den nødvendige hjælp efter sommerferien?  Det er glædeligt, at de får muligheden for at kunne forsætte sammen med deres klassekammerater. Det er et fundamentalt problem, at man kan dumpe børn inden de overhovedet har begyndt deres skolerejse. Dermed ikke sagt, der kan være tilfælde, hvor det kan være bedst for barnet, at han eller hun har brug for et ekstra år i børnehaveklassen. 

Da min datter i sin tid startede i børnehaven i Odense blev hun tilbudt en screening-test (sprogvurdering) for at se, om der kunne være nogle sprogmæssige udfordringer for hende da hendes mor kommer fra et andet EU-land. Personligt, havde jeg det helt fint med, at de gerne ville teste hende, fordi det gav en mulighed for at afdække eventuelle sproglige udfordringer, som også kunne bruges i det pædagogiske arbejde. Test og sprogvurderinger er sådan set udmærket at foretage, når det handler om at kunne styrke børns udviklingsmuligheder.

Jeg mener der er et modsætningsforhold, når børnehaveklassen er et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. Skolen skal danne en tryg og stabil ramme for barnets faglig og social læring. Derfor giver det ingen mening, at børn skal igennem en række prøver, der skal vurdere dem egnet til at forsætte i første klasse. Det gør helt ondt i mit lærerhjerte, at både elever og lærere skal udsættes for sådan et mærkværdigt tiltag, hvor formålet er at ramme en bestemt gruppe mennesker.  Jeg er helt på linje med formand for skolelederforeningen, Claus Hjortdal, når han siger ”Det er ganske enkelt udansk, at man dumper børn i folkeskolen i stedet for at gøre en ekstra indsats i første klasse”.  Børn skal ikke straffes – børn skal hjælpes! 

Det er helt urimeligt, at folkeskolen bliver en slags instrumentalt håndtag til at føre en bestemt socialpolitik. I stedet for piske nogle bestemte grupper bør politikkerne lade fornuften sejre og tildele ekstra ressourcer til de skoler, hvor udfordringerne er størst. Folkeskolen skal være stedet, hvor man udvikler sig både fagligt og socialt uden frygt for at føle sig utilstrækkelig.

Min appel til undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil fjern sprogprøverne og giv skolerne bedre muligheder for at støtte eleverne i deres udvikling.