Undervisningen skal revideres.

Klokken 9 møder jeg min 6. klasse på Teams. De møder alle op på skærmen og gensynsglæden er stor. Undervisningen begynder og jeg forklarer, hvordan dagens arbejde skal udføres. Sigurd spørger til et par opgaver og jeg deler min skærm, så jeg også kan forklare det visuelt. Efter endt online undervisning er der stadig et par stykker, som ønsker ekstra hjælp og beder mig kontakte dem enkeltvis. Imens jeg kan se, at Asta er gået i gang med opgaverne på den digitale læringsplatform.

Online undervisning har givet mig en forståelse for, at mange elever arbejder bedst i trygge, vante omgivelser, hvor de kan fordybe sig. De udtrykker også, at det er rart kun at tale med mig og ikke skulle fremstå som den dumme i en klasse, hvor alle kan se, hvem der ønsker den ekstra hjælp. I dette online forum er det kun mig og eleven og her tør eleven stille spørgsmålene til opgaverne og fortælle mig, hvis det ikke er forstået første gang.

Det har været nyt for mig, at lave online møder med brugen af forskellige platforme såsom Teams, og det har også været en smule angstprovokerende at skulle gå i gang med, men jeg kastede mig ud i det og med succes. Mine kollegaer og jeg hjælper hinanden til at blive bedre med de forskellige features, som de enkelte programmer har. Klasserummet er blevet både bredt, hvor man kan have alle elever med på en gang uden forstyrrelser (læs: at de muter) og smalt, hvor den enkelte elev føler tryghed og dermed måske opnår en større læring. Denne tilgang fra den digitale verden skal vi, hvad enten det er online programmer eller platforme, tage til os. 

Vi skal tænke undervisningen anderledes og gøre brug af de nye færdigheder, vi har fået gennem anvendelsen af online møder og de forskellige digitale programmer. Det skal vi, så eleverne får den fornødne ro til at kunne fordybe sig; hvor de tør stille spørgsmål til det de har svært ved; hvor eleverne kan arbejde hjemme i trygge omgivelser, hvor de ikke risikerer at blive udstillet foran en hel klasse; hvor eleverne arbejder med online opgaver på forskellige platforme, som giver gode forklaringer, læser opgaver og tekster op og hvor de kan se video eksempler på løsninger.

Vi skal ikke gøre al undervisning online, men online undervisning kan være et nyt redskab vi skal bruge, så eleverne får større udbytte af undervisningen.

Så kære regering, kommuner og ledere, kan vi revidere undervisningen i fremtiden anderledes, så vi kan udnytte de nye færdigheder og give eleverne en bedre læring?