Hvad gør EU for os? – Nu med svar fra en EU-kandidat.

eu5

Forleden skrev jeg dette indlæg, til Danmarks EU-kandidater. Kathrine Alexandrowiz fra S, er den eneste kandidat, der har givet lyd fra sig, derfor har jeg valgt at offentliggøre hendes svar:

 

Hvad skal vi med EU?

Nu er det snart tid til Europaparlamentsvalg igen. Det har jeg altid set frem til, og jeg har altid været tilhænger af tanken om et fælles EU. Men jeg er ved at ændret holdning, for det som jeg, og mange af de håndværkere jeg omgås til dagligt, har svært ved at forstå er – Hvad gør det der EU egentligt for os?? 

  • EU har åbnet op for en oversvømmelse af stakkels østarbejdere som bliver misbrugt til, at trykke vores levestandarder helt i knæ.
  • EU har ophævet de eksklusivaftaler, som beskyttede vores arbejdspladser mod urimelig lønpresseri.
  • EU’s strenge økonomiske krav har været med til, at vi har fået forringet de offentlige ydelser markant. 

For bare at nævne en lille del, af de forringelser vi alminelige arbejdere har oplevet.

 

Hvad har EU givet os?

Hvad er det lige præcis EU gør af gode ting, for almindelige danskeres hverdag?? Der er sikkert mange lyspunkter, men hvor er de? Den største opgave, de politikere der er tilhængere af EU har i den kommende valgkamp, må være at forklare os almindelige borgere, hvad det er vi har fået ud af EU. Hvis dette ikke lykkes, vil de nok tabe kampen til EU-modstanderne fra DF, Folkebevægelsen mod EU og til sofaen. Hvilket jeg ikke er sikker på er særligt konstruktivt, for landets repræsentation i parlamentet.

 

Den laveste fællesnævner

Det jeg, og mange af mine kollegaer ikke kan forstå er, hvordan det gavner os, at man hele tiden jager den laveste fællesnævner i EU -Vi kæmper internt om at have den laveste selskabsskat, vi kæmper om at presse lønningerne længere og længere ned. Vi kæmper om ringere og ringere velfærdsydelser, vi kæmper om at skære i de offentlige udgifter. Kort sagt, vi kæmper om hvem der er bedst til at trykke arbejdsklassen i knæ.

 

EU-republik

Jeg har altid været tilhænger af et fælles EU, jeg har faktisk været fortaler for en EU-republik, alt sammen fordi jeg håbede på at det kunne gøre hele EU, til et bedre sted at leve, for alle samfundsklasser. Men jeg har mistet troen på det, da det begynder at se ud som om at EU kun er et projekt, til gavn for eliten.

 

Forringelse af levevilkår

Jeg har måske bare været blåøjet, men jeg var helt sikker på at grunden til at vi skulle have de gamle østblokke ind i EU, var for at vi kunne højne deres levestandarder, til at ligne vores mere. Men i stedet har man fra samfundstoppens side, brugt deres indtræden i EU, til at forringe arbejds- og levevilkår for almindelige mennesker i de resterende EU-lande.

 

Kom med lyspunkterne

Synliggør hvad det er, vi som almindelige borgere indtil nu, har fået ud af EU. Og ikke hele tiden  lade EU-skeptikerne dominere debatten, med de negative ting. Hvis man fortsat ønsker folkelig opbakning til projektet, må man også til at prale af alle de gode ting EU gør for os almindelige lønmodtagere.

 

Danmark som rollemodel

Så kom ind i kampen. Det er nu i skal sætte EU-skeptikerne på plads, og bevise at EU er et projekt der er til for folket, og ikke kun for den snævre elite. For hvad nytter det at sidde med ved bordet, hvis der alligevel ikke bliver lyttet til os? Danmark burde være rollemodel for hvor resten af EU skal hen, og ikke den tidligere østblok.

 

Svar fra Kathrine Alexandrowiz:

Det handler om politik. Og den skal være rød!

Fordelene med vores EU-medlemskab er mange. Først og fremmest handler det om gode solide arbejdspladser. 60 % af vores eksport er til andre EU-lande og vi har indflydelse på de fælles regler f.eks. om farlig kemi i vores hverdagsting. Vi skal også bruge EU til at bekæmpe international kriminalitet og til at sørge for gode miljøregler, stoppe forurening og passe på klimaet. Og vigtigt, så er EU fredens projekt, uden fred ingen arbejdspladser og uden EU var Europa ikke blevet samlet.

Men EU er også en politisk kampplads. Kampen står mellem rød og blå politik. Og mens vi på Venstrefløjen diskuterede for og imod, så løb de blå med magten. Det skal vi ikke finde os i, EU skal være rødere. Det er min og socialdemokraterne i Europas vision.

EU skal forbedre folks liv gennem arbejde, uddannelse og økonomisk vækst. Det kræver, at EU bliver ved med at være en arbejdsplads-union. 500.000 af vores arbejdspladser er afhængig af EU. Lukker vi grænsen, mister vi dem.

Som rød politiker stiller jeg krav til arbejdspladsunionen, der sikrer retten til at arbejde under ordentlige forhold fremfor retten til at blive forsørget. For EU skal bruges til at øge velstanden i Europa samlet – ikke til at sænke reallønnen eller udvande arbejdsmiljørettigheder.

Jeg er enig med dig, Martin. Der er brug for et opgør med den systemfejl, der gør at vi i EU konkurrerer på lavere løn og lavere skat. Man kan sige sig selv, at det er nedadgående spiral, der gør få rigere og mange fattigere.

Danmark er et foregangsland, vi har et solidt velfærdssamfund. Det skal vi blive ved. Vi vil ikke ændre velfærden, vi vil kæmpe for velfærden. EU skal arbejde for Danmark. Velfærden, skal de holde nallerne fra.

Og når det kommer til EU-niveau, så har vi været for passive. Danmark har været i flinkeskolen og afventet. Men det skal være slut, der skal indgås en stærk alliance mellem fagbevægelsen, det kommunale bagland og EU-politikere som mig for at rette på systemfejlen, for der må arbejdes fra alle sider på et mere retfærdigt EU.

Kathrine