Udlændingelov er uddannelsesracistisk

Sidste onsdag tog jeg på arbejde i Udlændingestyrelsen. Som overassistent sidder jeg og vejleder borgere og myndigheder om dette komplekse område. Telefonen ringede for gud ved hvilken gang. Det var Jasmin. På klingende århusiansk siger hun til mig, at hun undrer sig over at have fået afslag på permanent opholdstilladelse i Danmark. Hun tror, der er sket en fejl, for i brevet fra Udlændingestyrelsen står der, at hun har fået afslag, fordi hun ikke opfylder uddannelseskravet.  I Danmark skal man nemlig være universitetsstuderende for at få en permanent opholdstilladelse.

Jasmin har taget SOSU-hjælperuddannelsen og er nu i gang med en assistentuddannelsen. Hun har været i Danmark siden hun var 2 år. Jeg læser afslagsbrevet igennem. Jeg kan mærke, mit hjerte begynder at hamre, og hænderne på tastatur og mus ryster en smule, for jeg indser, at jeg desværre bliver nødt til at fortælle Jasmin at der ikke er sket en fejl. Jasmin kan ikke få permanent opholdtilladelse. Jeg forklarer hende, at uddannelsen ikke tæller som aktuel uddannelse, fordi det er en erhvervsuddannelse.

Unge bliver dagligt tudet ørerne fulde med at de skal uddanne sig. Når man så hører Jasmin, der bliver straffet på hendes opholdstilladelse, fordi hun tager en erhvervsuddannelse, kan jeg som erhvervsuddannet ikke lade være med, at være harm. Hun har gjort alt, hvad politikerne kan ønske af en udenlandsk pige på 20 år: pæredansk og i gang med en uddannelse. Alligevel er det ikke nok til, at vi som samfund siger ja tak til, at hun må blive i Danmark – for hun går jo ikke på universitetet.

Jeg synes det er uddannelsesracisme af værste skuffe, når udlændingeloven ikke tillader, man kan få permanent ophold hvis man tager en erhvervsuddannelse. Og det på trods af, der kommer til at mangle tusindvis af erhvervsuddannede om ganske få år. Det er os der administrerer, bygger, reparerer og passer på Danmark og dets borgere – men en bachelor i filologi, er i udlændingelovens øjne bedre.

Det er pinligt når regeringen netop er ved at rulle en erhvervsuddannelsesreform ud, der skal tiltrække flere unge. Hvad nytter det, når man ikke engang kan være sikker på at få lov at blive i det land, man har taget sin uddannelse i?

Kære Justitsminister: Er det ikke på tide at give udenlandske unge på erhvervsuddannelser rettigheder? Udlændingeloven emmer af uddannelsesracisme – og det kan vi som samfund bare ikke være bekendt.

bragt i Politiken 4. maj 2015