Den nye fagforening D5F.

VI er en helt ny uafhængig fagforening.

VI har overenskomst på tværs af alle brancher i hele landet.

VI er “Gratis” for ansatte og har på det første år tegnet overenskomst for 50.000 ansatte.

VI sikre at din arbejdsplads/virksomhed IKKE risikere blokader fra den væksthæmmende oldnordiske etablerede fagbevægelse !

Vi kalder os D5F, De 5 Friheder.

Fødslen af D5F.

Vores ide til at starte D5F udsprang af Vejlegårdssagen, hvor Amin Skov havde tegnet overenskomst med en af vores hæderlige konkurrenter KRIFA. Den etablerede fagbevægelse kastede sig nådeløsts over en lille mand, der såmænd bare vil skabe sig et levebrød for sig selv og sine ansatte.

Heldigvis var den borgerlige fløj i folketinget modstandere af dette fuldstændige uanstændige angreb på den lille mand. Samtlige af de ledende politikere fra højrefløjen viste gudskelov også deres symbolske støtte til Amin Skov, ved at frekventere restauranten hyppigt under kampen om retten til at tegne overenskomst med hvem man vil.

Selvom at arbejdsretten afsagde dom til fordel for den gamle etablerede fagbevægelse, støtter den borgerlige fløj heldigvis stadig eksemplet om Amin Skov og hans restaurant. Lars Løkke har af 2 omgange advaret LO formand Harald Børsting om at opføre sig ordenligt overfor de frie fagforeninger og DF har fremsat lovforslag B92 om indskrænkning af konfliktretten i 2013 (senest har Søren Espersen bekræftet, at det stadig er DF´s holdning i Danmarks radio Deadline 4. jun. 2015 KL. 22:30), således at de oldnordiske fagforeninger ikke kan føre konflikt mod frie fagforeninger.

De 5 Friheder.

Vi i D5F så tendensen og besluttede at vi ville være blandt de første til at være en landsdækkende fagforening, som er uafhængige af brancher, faggrænser, politik, Arbejdsgiverorganisationer og Arbejdstagerorganisationer ( De 5 Friheder).

Vi tegner ganske enkelt overenskomster på alle områder for alle arbejdsgivere. Vi har tilmed gjort det så enkelt, at det er den samme overenskomst for ALLE. Vi skelner kun på faglært og ufaglært. Det gør det yderst rimeligt for Danmarks erhvervsliv fordi ugennemskuelige overenskomster oftest er konkurrenceforvridende for de enkelt virksomheder. Desuden sparer arbejdsgiverne omkostninger på at administrerer ugennemsigtige overenskomster.

Enkelhed er nøglen til effektivitet og vækst. I vores overenskomster går ALLE faglærte til samme løn.  ALLE ufaglærte til samme løn. Ingen overtids administration, da timelønnen er harmoniseret døgnet rundt. Ingen 37 timers arbejdsuge, alle skal have frihed til at arbejde det de vil, og tjene alt det de vil.

Alle i arbejde.

Vores fagforening og overenskomst sikrer desuden, at ingen kan gå på dagpenge, såfremt at vi kan tilbyde dem et job ved nogle af de virksomheder vi har tegnet overenskomst med. Før folketingsvalget 2015 med Helle Thorning som statsminister, var det således at en arbejdsløs kunne frasige sig et arbejde, hvis dette ikke var overenskomstdækket ved en af de oldnordiske fagforeninger.

Men problemet var at minimumslønnen i deres overenskomster jo var højere end dagpenge. Det problem har vi effektivt fjernet! Vores overenskomstløn ligger nemlig under dagpengesatsen, så derfor kan dovne arbejdsløse ikke længere gemme sig bag disse regler.  Den enkelte kan dog sagtens hæve sig over dagpengesatsen for i vores overenskomst har arbejdsgiveren råd til at betale for mere end en 37 timers arbejdsuge. God økonomi for Danmark, er god økonomi for os alle. En rigtig fagforening hjælper ALLE i arbejde!

Konflikt.

Skulle en af de oldnordiske fagforeninger forvilde sig ud i en konflikt mod en af vores aftale partnere (virksomheder) så er vi gudskelov beskyttet af lovgivning. Vi etablere med det samme kontakt til politiet, såfremt der demonstreres  foran jeres arbejdsplads eller virksomhed.

Blokade ved hjælp af underleverandører som har overenskomst med oldnordiske fagforeninger, vil modtage en stævning med krav om erstatning såfremt din arbejdsplads eller virksomhed har lidt tab. Dette er fordelen ved den nye lov om indskrænkningen af konfliktretten overfor de oldnordiske fagforeninger.

“Gratis for medlemmer”.

I vores fagforening skal de ansatte ikke betale medlemsgebyr, når man starter i en virksomhed vi har tegnet overenskomst med opnår du automatisk dine overenskomstmæssige rettigheder. Desuden har vi i vores overenskomster med virksomheder fået aftalt at virksomhederne betaler dit medlemskab en mer værdi for vores medlemmer på 129 kr om måneden.

Kort sagt tegn en overenskomst med D5F. Vi er til for DANMARK.

Se herunder overenskomsten.


 

Overenskomsten mellem D5F og Arbejdsgiver 1/1-2016-1/1 2018.

Arbejdstid : skal udelukkende følge arbejdsmiljøloven (5DF forpligter sig til politisk at arbejde for friere rammer i denne)

Pension: Den enkelte får hele sin løn udbetalt, ingen skal tvinges til at stå i et pensionsselskab. Den enkelte kan selv vælge selskab, beløb og indbetale det ønskede ud af sin løn.

Løn: faglærte : 80 kr/pr.time. Ufaglært 65 kr/pr.time. Arbejdsgiver betaler 100% af medlemskabet for ansatte i 5DF. pr 1/12-2016    129 kr.pr.mdr.

Arbejdstøj: Den ansatte får udleveret 1 sæt, den ansatte har ret til at købe yderligere hvis ansatte føler behov.

Opsigelse: For arbejdsgiver 2 timer. For arbejdstager 1 mdr. Ved opsigelse indenfor 12 mdr fra arbejdstagers side betales et administrationsgebyr for arbejdstøj, arbejdskort og lign. på 5000 kr.

Overenskomsten gælder alle ansatte på virksomheden også selvom den enkelte fravælger medlemskab af 5DF.

For 5DF er medlemsantallet uden betydning for aftalens gyldighed. 5DF går ikke op i antal af medlemmer, men koncentrerer sig udelukkende om fair aftaler på det danske arbejdsmarked.


I D5F har vi et slogan:

STEM DF og BLÅT , så går det GODT !


 

Afslutningsvis skal jeg nævne at ovenstående selvfølgelig er ironi. Eksemplet er dog langt fra urealistisk. Mister den etablerede fagbevægelse konfliktretten overfor “gule” fagforeninger så som KRIFA, Det faglige hus, osv. Kan alle kalde sig en fagforening og etablere ovenstående aftaler med arbejdsgivere og vi kan intet gøre! Det ville være et dødsstød til vores nuværende overenskomster og arbejdsrettigheder. Det er lige præcis det du kan forvente, hvis du stemmer på DF og borgerligt ved dette folketingsvalg.