EUD-reformen fucker med demokratiet

Den erhvervsskolereform som sidste år blev vedtaget i folketinget, er en stor udfordring for skolerne. Ikke alene fordi det er enormt dyrt, besværligt og til tider forvirrende at implementere en så markant ændring af en uddannelse. Men også fordi skolerne nu stort set ingen mulighed har for at engagere eleverne i det lokale demokrati på skolerne; nemlig elevrådet.

Det forholder sig nemlig sådan at det der før hed HG ikke bare har skiftet navn til EUD-merkantil, men i sin nye struktur har mange overraskende konsekvenser for de elever der har sin daglige gang på uddannelsen. Grunden til dette er, at eleverne som tidligere skulle være på skolen i to år, nu kun skal være på skolen imellem 20 og 40 uger. Det lyder umiddelbart som en harmløs ændring der ikke gør andet end at uddannelsen bliver mere attraktiv at tage. MEN! Man glemmer en ting i ændringerne af uddannelsen, nemlig elevdemokratiet.

Det glemmer man på den måde at det simpelt hen ikke er taget til efterretning at man ikke kan få elever til at være aktive når de kun går på skolen imellem 20 og 40 uger. Der er simpel hen ikke nok tid til at opbygge et ordentligt og velfungerende elevråd.

Man kan sige at der er flere grunde til at dette er et reelt problem. For det første, så begrænser det elevernes mulighed for at organisere sig og skabe udvikling for eleverne på skolen. For det andet kommer det til at gå ud elevernes indflydelse på alt fra skolebestyrelser til lokale uddannelsesudvalg, som er et af elevernes vigtigste redskaber til at kunne skabe forandring på skolerne.

Jeg tror desværre ikke at det er muligt at få oprettet elevråd på sammen måde som man traditionelt har tænkt det. Men jeg mener at det er helt essentielt for fremtiden på EUD-merkantil, at man prioritere elevdemokratiet. En løsning der giver mening, ville være at holde månedlige ”demokratimøder” hvor eleverne igennem workshops, debatter og erfaringsdeling kan udvikle deres skole.

For mig at se er problemet noget som politikerne inde bag Christiansborgs tykke mure skal tage seriøst, og løse med det samme. Det er noget som især uddannelsesminister Ellen Trane Nørby, bliver nød til at tage seriøst. Elevdemokrati er nemlig ikke noget man må tage for givet. Det er en så vigtig del af det danske uddannelsessystem, som jeg mener ville være grotesk at spare væk.