Hvad blev der af akkord arbejdet inden for maler faget?

Blog

Det virker, underligt hver gang, man bliver ansat, et sted er det første, man får af vide, når man spørger til opmåling til akkord, at den slags gør vi ikke her i firmaet, fordi det giver en dårligere kvalitet, det bliver for dyrt, det er for besværligt. Så man må acceptere fast timeløn eller finde noget andet at lave oftest en lavere timeløn, end man ville have tjent på akkord, samtidig får man altid kastet i hovedet, at det går for langsomt med det, man laver, hvilket jeg er lidt uforstående over for, når man bruger kvaliteten som undskyldning for at undgå akkord?

Jeg prøvede selv akkord første gang, efter jeg var udlært på et kontor miljø, jeg fik to lærlinge med, og det gik forrygende lige, indtil vi skulle have udbetalt det overskud,der var på timelønnen, da kom mester til mig og sagde, jeg har ikke nogen svende, det tjener mere end 185-, pr time. Efter meget diskussion lykkedes det os at få det fulde overskud, jeg modtog som bonus en fyreseddel.

Dog har vi svende, også en stor del af skylden, jeg har været ude, for at når vi står og aftaler nu, skal vi have opmåleren ud, og så laver vi det her på akkord så kort, efter får man kolde føder,fordi der er en chance for, at man ikke kan tjene det, man forventer på opgaven (hvilket det er min opfattelse, sker rigtig sjældent), et andet sted hørte jeg en tillidsrepræsentant sige, ”hvis de måler op, så har de også selv bedt om en fyreseddel”

For nogle år siden valgte man malerforbundet og danske malermestre i samarbejde, at for enkle, malerfagets prisliste, som dog også var noget uoverskuelig i håbe om at få flere svende og mestre til at hoppe med på akkorden lige fedt,hjalp det stadig samme undskyldninger for at undgå akkord. Akkord har jo ikke noget at gøre med kvaliteten af dit arbejde, den skal være det samme lige meget, hvad akkord er jo bare baseret på, at du bliver betalt for, hvor meget du producere. Jeg mener, prislisten er ryggraden i vores løn system inden for malerfaget, jeg tror i hvert falde, ikke vi har de lønninger, vi har, bare fordi mestrene synes, vi er nogle flinke folk jeg synes det er synd, at akkord har fået et så dårligt ry, når det faktisk er en perfekt løn form for alle mester, får lov at betale det, som folk er værd, og han får opgaven hurtigere færdig, så folk kan komme videre til en ny plads eller sendt hjem, hvilket jo er hele formålet med byggeri nu til dags, at ting skal være lynhurtigt færdige.