Vi spiller hasard med de ældres liv

Debatindlæg bragt i Politiken 22/4/2016

Forleden havde Henrik Hjortdal et debatindlæg med overskriften “Vi smadrer de offentligt ansattes arbejdsglæde” i Politiken. Det kan jeg kun give ham ret i. Men det er desværre ikke kun mine kollegers og min egen arbejdsglæde, der bliver smadret. Vi spiller hasard med de ældres sikkerhed pga. resultatsstyringens tidstyranni.
Som social- og sundhedsassistent (SSA) i hjemmeplejen får jeg hver dag en køreliste, hvor besøgene er remset op som en ren tjekliste af opgaver. Besøgene ligger side om side som perler på en snor og helt uden hensyntagen til logikken i rækkefølgen: Kl. 9.30-9.45 skal Hr. Jensen have morgenmad og piller. Kl. 9.45-10.30 skal fru Sørensen have rengøring. Kl. 10.30-11.00 skal fru Andersen i bad.
Vi løber ind ad døren, jager med borgerne og løber ud igen. Tiden til at køre mellem besøgene er sparet væk, og hjemmehjælpen bliver opfordret til at stjæle af den sparsomme tid borgerne er visiteret til, for at nå det hele.
Kl. 11.30 skal Hr. Jensen have middagspiller og middagsmad. Det er tvivlsomt, om han er sulten allerede to timer efter morgenmaden, og hvad angår pillerne, så ved jeg som SSA, at det på ingen måde er optimalt, at han allerede skal have næste portion efter to timer. Hr. Jensen får smertestillende Panodil både morgen, middag, aften og nat. Der burde faktisk gå 6 timer mellem hver portion.
Panodil er giftigt for leveren i store doser, så følger jeg min køreliste, risikerer jeg at forgifte ham. Men giver jeg ham ikke pillerne nu, så skal jeg give opgaven videre til eftermiddagsvagten, som i forvejen har alt for mange opgaver. Panodil er desværre ikke den eneste synder. Der kunne lige så godt være tale om stærkere smertestillende, som morfin.
Planlæggerne, der laver kørelisterne, er presset ovenfra af en forudbestemt ramme for, hvor mange timer og minutter en køreliste skal indeholde for at kunne generere et økonomisk overskud. Kørelisterne skal være på fem timer og 15 minutter – og tager ikke højde for, at det kun giver medarbejderen 45 minutter til at dokumentere og transportere sig mellem 15 besøg spredt på en radius af otte kilometer.
Tidstyranniet har for længst reduceret de ældre til et nummer i rækken og hjemmeplejen til en maskine. Ikke nok med at det helt fjerner glæden ved arbejdet, det betyder også at vi hver dag sætter de ældres liv og helbred på spil, og det kan simpelthen ikke være rigtigt.