Praktikant eller…..

Mange firmaer og især organisationer vælger at gøre brug af det at have en praktikant, hvilket isoleret set også er en god ting. Ved at organisationer vælger at tage en praktikant har man mulighed for at drage erfaringer, som man kan bruge i sit studie. Dog opstår problemet, når praktikanten bliver en erstatning for enten en fuldtidsansat eller en elev.

I visse tilfælde virker det ganske enkelt en smule mærkeligt, at man ikke vælger at ansætte en færdiguddannet i stedet, eller for den sags skyld tager en elev, hvis klimaet på arbejdspladsen tillader det. Grunden til jeg italesætter det er, at mange bruger praktikanterne som erstatning til HK’ere, eller elever inden for HK-området, og dette skal ikke accepteres. Det er dårligt for alle parter, både for praktikanten, der kommer til at bruge meget af sin tid på at løse arbejdsopgaver, som ikke er relevante for deres uddannelse, eller for organisationen. Organisationen står med en praktikant, som rigtig nok er gratis, men heller ikke er uddannet specifikt til en del af det arbejde, der udføres. Sidst, men bestemt ikke mindst, står vi med en færdiguddannet HK’er, eller en HK’er, der leder efter elevplads, og ser elevpladsen forsvinde til gratis arbejdskraft.

Nu virker det måske som om, jeg bare hiver et postulat frem for at blive publiceret, men det er det ikke. Derfor vil jeg her komme med et konkret eksempel på en organisation som efter min mening bevæger sig i en gråzone når det kommer til at ”ansætte” praktikanter frem for rigtig arbejdskraft, eller at tage en elev.

Ungdommens Røde Kors søger en eventpraktikant til deres kontor i Odense. Hvis man læser opslaget, står en ting ganske klart: nemlig at opslaget burde være lavet til en eventkoordinator-elev og ikke en eventpraktikant. Beskrivelsen passer så vanvittigt godt ind i, hvad en eventkoordinator kan, og jeg er overbevist om at både Ungdommens Røde Kors og en eventkoordinator-elev ville få rigtig meget ud af hinanden. Der står oven i købet at eventpraktikanten kommer til at have en tilknyttet konsulent, hvilket man i virkeligheden ganske enkelt kunne kalde en uddannelsesansvarlig i stedet.

I grunden handler det ikke så meget om Ungdommens Røde Kors som organisation, det handler mere om princippet i, hvis en organisation af den størrelse ikke lever op til ansvaret om at uddanne fremtiden inden for området.

Pointen her er simpel: er en elev eller en fuldtidsansat relevant, så lad vær med at ansætte en praktikant. Det er en dårlig løsning for alle. Både for organisationen, praktikanten, og eleven uden elevplads.