Hvorfor skal de nyuddannede behandles sådan?

Flere unge starter deres arbejdsliv på midlertidige eller begrænsede stillinger. For eksempel som vikar eller projektansættelse, istedet for en fuldtidsstilling.

De skal starte deres arbejdsliv med småjobs og en usikker fremtid, både økonomisk og mentalt. På den måde mister vi stabiliteten og trygheden på vores arbejdsmarked. Hvis arbejdsgiverne bliver ved med, at udskifte fastansatte med vikarer og projektmedarbejdere, kan blive farligt for den nye generation og det danske arbejdsmarked.

Vikarbranchen er smårådden, rigtig mange unge bliver snydt i en ekstrem grad, fordi de ikke ved hvilke rettigheder de har. Vikarbureauerne gør hvad de kan, for ikke at betale det de skal, f.eks. feriepenge, da det giver ekstra penge til dem selv. Der hvor de største snyderier sker er i de mindre virksomheder, hvor organiseringen ikke er så stærk. Eller hvor der mangler en tillidsrepræsentant til at kontrollere, at f.eks. timelønnen for vikarerne der står i kontrakten, også er den der står på lønseddelen.

Dem der før kunne gå på efterløn, bliver nu fastlåst til jobbet. De skal arbejde 2-3 år mere, fordi der er mangel på kvalificeret arbejdskraft siger virksomhederne. Men det er altså svært at være nyuddannet med 5 års erfaring. Håndværksfagene er også hårdt ramt. Når man høre om en installatør, der er sur over der ingen svende er, og ikke kan holde dampen oppe. Da man så spurgte ham om, hvor mange lærlinge han har, svarede han ingen. Det tog tid og koster – så er det her jeg tager mig til hovedet.

Mange af de unge der går arbejdsløse får lov til at blive ansat på løntilskud i stedet for fuldtidsansættelse. Hvis man nu gav den unge nyuddannede, den ældres job. Så ville den ældre ansatte kunne nyde sin efterløn, med væsentlig mere værdighed, og uden at være slidt helt op i kroppen. Den unge kunne få jobbet, og være sikret økonomisk og få erfaring, derudover ville der komme gang i forbruget og hussalget – for det er sjældent en på løntilskud køber sig et hus til 1 million.

Lad os nu få fornuften og værdigheden tilbage på arbejdsmarkedet.