Kan frivillighed erstatte faglighed?

HVER MORGEN, når jeg er kommet ud af sengen og fået sat kaffen over, sidder jeg, mens folk ude på gaden myldrer på arbejde, og leder efter job. Det gør jeg, fordi jeg som så mange andre nyuddannede er ledig. Jobbene inden for mit fag i mit område sidder ikke på træerne, så det ender ofte med, at jeg må søge udenfor mit fagområde. Ofte er mine søgninger en øde ørken. Men går jeg ind på en af de mange sider, hvor man kan finde frivillige jobs, blomstrer det til gengæld med ”jobopslag”.

 

Jeg elsker mit fag, natur og miljø. Den fantastiske følelse det giver, når man har lært en gruppe bybørn hvor kødet fra en høne eller køer egentlig kommer fra. – Og ja, de er ikke altid lige glade for med pincet og saks at finde fileter på en fugl, men det er nødvendigt, givende og en del af naturformidling.

 

Men lige så glad og begejstret jeg er for mit fag, lige så svært er det ofte at finde frem til jobbene. For at være helt ærlig, kan jeg ikke forstå, hvorfor man ikke har midler til fx at ansætte en informationsmedarbejder til at lave kampagner og indsatser for genbrug, affaldssortering og cirkulær økonomi, når en kommune ønsker en grønnere og mere bæredygtig profil. Især, når man samtidig kan se kommuner og politiske organisationer, der søger frivillige inden for området. Det giver ganske enkelt ikke mening.

 

PROBLEMET ER IKKE noget, som kun vi jordbrugsteknologer eller naturformidlere oplever. Alle, lige fra HK’ere til social- og sundhedhjælpere og -assistenter oplever det. Social og sundhedsassistenter oplever i stigende grad, at mange af de borgernære opgaver bliver taget fra dem. Det vil sige der ikke længere er råd og tid til at høre røverhistorie, spille spil eller lave mad sammen med de ældre. Det er der frivillige besøgsvenner, der tager sig af. Og social- og sundhedspersonalet får ikke lov og tid til længere også at udføre den faglighed, som ”social-” i deres titel jo også indeholder.

 

Frivillighed er en af grundstenene i det danske samfund, i det danske foreningsliv. Men her taler vi ikke om, at man skal erstatte reelt, fagligt lønarbejde med frivillighed. Fx som Alternativet (AL), der i slutningen af 2017 søgte en frivillig grafiker, selvom mange faguddannede jo netop søger arbejde som grafikere. Det er især ærgerligt, at et politisk parti i Folketinget ikke bakker op om, at man jo selvfølgelig skal lønnes for sit arbejde, man har uddannet sig til.

 

Og hvis ikke kommuner og politiske organisationer går forrest og ansætter faguddannede til faglige opgaver – hvem skal så?

 

FOR HVIS DET VAR ANDERLEDES, ville jeg i stedet for at sidde hjemme, være ude, hvor en jordbrugsteknolog bedst bruger sin faglighed. Med at finde rundt i kort, når man en regnvåd februar morgen skal guide naturinteresserede sikkert rundt i områder uden mobildækning. Eller om sommeren levende fortælle om, hvordan køer, der græsser kan lave naturpleje. Eller skabe levesteder for fisk i vandløb og sommerfugle i engområder.

 

Og så ville det blomstre med jobopslag for mange ledige med lønnede stillinger inden for deres fag.