Samfundet svigter de unges uddannelsesvalg

I disse dage erde unge i 9. og 10. klasse ved at søge ind på ungdomsuddannelser.

Jeg var vildt nervøs da jeg i 10. Klasse skulle over til vejlederen og snakke om hvad jeg skulle efter grundskolen. Hun var dog hverken interesseret i mig eller mine interesser, men skimtede mine standpunktskarakterer igennem og spurgte mig om hvilket gymnasium jeg ville på. Derudover fik jeg et hæfte om erhvervsuddannelser, men hun snakkede ikke med mig om dem. Det tog samlet 5 min. Da jeg kom tilbage i klassen åbnede jeg hæftet og så ordet tarmrenser. Det fik mig hurtigt til at lægge det fra mig igen og blot vælge gymnasiet. I klassen havde vi også snakket om hvad vi skulle videre i livet og vores lærer fortalte om de forskellige gymnasiale uddannelser. Derudover nævnte hun kort at der også var noget der hed erhvervsuddannelser. Dette var desværre et udbredt billede af vejledningen dengang.

I 2.g gik det op for mig at jeg ikke ville på universitetet og fandt ud af at det administrative arbejde interesserede mig. Derfor skiftede jeg til eux kontor fordi det netop er en uddannelse hvor man får det bedste fra den faglige verden og den boglige verden. Min vejleder vidste bare ikke nok om eux og mine videre muligheder. Hun sagde jeg aldrig ville kunne komme på universitetet hvis jeg skiftede til eux. Jeg vidste dog godt selv at jeg sagtens ville kunne komme på universitet, men hun insisterede. Jeg husker at jeg blev i tvivl fordi hun var så insisterende, men jeg tog valget om at skifte og det viste sig at jeg valgte rigtigt. Jeg kunne have risikeret at lade tvivlen bestemme mit valg om at skifte og så havde jeg gået på en uddannelse jeg egentligt ikke følte var det rigtige.

I forbindelse med at eleverne i 9. og 10. klasse er ved at vælge uddannelse er debatten om at for få vælger en erhvervsuddannelse blusset op endnu en gang. Retorikken er at de unge svigter erhvervsskolerne, men det er derimod samfundet der svigter de unge ved at tvinge dem til at tage et valg på et uoplyst grundlag. Derfor kan man ikke klandre eleverne i dag for at vælge gymnasiet -for det er det naturlige valg, når man ingen informationer får om erhvervsuddannelserne eller vejlederne ikke ved nok om dem.

Derfor skal vejledningen i grundskolen opprioriteres – og da slet ikke nedprioriteres som man ser politikerne gøre nu.

Alle skal vejledes og udfordres på sit uddannelsesvalg. Derudover skal alle vejledere have en vejlederuddannelse og efteruddannes løbende så de er opdateret på nye uddannelser. Vi skal ansætte vejledere med forskellige baggrund. Det er for dårligt at mange vejledere ikke kan nævne mere end 10 erhvervsuddannelser fordi ingen af dem har gået der. At være vejleder skal ikke kun være for akademikere, men også for faglærte.

Politikerne og undervisningsministeren Merete Riisager bliver nødt til at vågne op og indse at vi skal investere i de unges uddannelsesvalg gennem vejledning for at sikre os at de vælger uddannelse på et oplyst grundlag Så mit budskab til Merete Riisager og de andre politikere er simpelt: Sats på vejledningen, så vi også i fremtiden har dygtige faglærte.