Hvor er søfart i debatten om social dumping?

Efter endnu en uge med en masse faglig debat, kan jeg ikke undgå at sidde tilbage med en følelse af at min branche simpelthen bliver glemt i de mange aktuelle debatter om social dumping.

Jeg arbejder til daglig som ubefaren skibsassistent. Det betyder at jeg bl.a. er en del af det daglige arbejde på dækket og den generelle vedligeholdelse af skibet, men jeg er endnu ikke færdigudlært, deraf ’ubefaren’.
Indenfor mit fag, oplever jeg en generel uretfærdighed overfor mange af mine kollegaer, befarne skibsassistenter såvel som ubefarne, som har et ønske om at komme ud og sejle i den store verden på langfart.

For langfarten lever stadig i bedste velgående. Den foregår endda også i stort omfang med dansk indregistrerede skibe. Det er bare sjældent at skibsassistenterne ombord er danske. De er i langt de fleste tilfælde erstattet af andre nationaliteter, som er ansat på betydeligt dårligere vilkår, og til betydeligt lavere lønninger, end hvad en dansk skibsassistent kan leve for.

Det er det, man normalt ville kalde social dumping. Men social dumping til søs er tilsyneladende ikke et problem, vi som samfund behøver at beskæftige os med.

For mens jeg i det offentlige rum jævnligt oplever indslag om social dumping indenfor f.eks. håndværkerbranchen, så synes jeg vi mangler at se et mere reelt omfang af problemet. Jeg synes, vi mangler at inddrage områder som netop søfarten, når vi taler om social dumping. For jeg mener IKKE, det er i orden at skibe der sejler under det danske flag, og i mine øjne dermed også repræsenterer Danmark ude i verden, kontinuerligt fravælger at ansætte skibsassistenter på danske overenskomster til fordel for udenlandsk arbejdskraft – ikke fordi de er bedre kvalificeret, men fordi prisen er billigere. Er det for meget at forlange, at et skib der benytter sig af det danske flag, også burde leve op til de samme krav om arbejdsvilkår og lønninger, som vi forventer af enhver anden dansk virksomhed?

Og mens problemerne for danske skibsassistenter naturligvis står højt på vores egen dagsorden, hvor ser vi så søfarten henne i den generelle debat om social dumping? Hvor er medierne, der skal agere vagthunde og pege på problemerne? Hvor er opbakningen fra den brede danske befolkning? Og ikke mindst hvor er den politiske indsats for at forhindre social dumping, og sikre de danske arbejdspladser indenfor søfart?

Jeg ser social dumping som en af tidens største trusler mod danske arbejdspladser. Men hvis der skal findes holdbare løsninger, så mener jeg at debatten bør omhandle alle de brancher der er i direkte kamp med problemet.
Lad os nu få åbnet op for en bredere debat om social dumping, så vi kan få det fulde overblik over omfanget. Lad os i fællesskab råbe politikerne op, så de ikke længere kan ignorere os. Og lad os nu for alvor få stoppet tabet af de danske arbejdspladser.