Er gode karakterer = Gymnasiet? 

”Du er slet ikke dum nok til at være tjener!” De ord har, siden den dag på vejlederens kontor, siddet dybt begravet i mig.

Det var den skoledag, hvor alle 8. klasseelever skulle ned til uddannelsesvejlederen, og nu var turen kommet til mig.
Jeg kom ind på vejlederens kontor, satte mig i stolen overfor hende og ventede.
Hun slog mig op i systemerne på computeren, og spurgte mig så ”Hvad vil du lave efter 9. klasse?”
Der var ingen tvivl, jeg skulle da være tjener!

Jeg var vist det man kalder godt og grundig skoletræt, så nu ville jeg lave noget praktisk, ud og tjene nogle penge. Tjenerfaget var det der tiltrak mest, tilfredsheden i at kunne betjene og hjælpe andre, var noget jeg godt kunne lide.

Den stilhed der var i rummet, føltes uendelige. Efter flere sekunder, sagde hun ”Men du er jo slet ikke dum nok til at blive tjener! Du har jo gode karakterer, du skal da vælge gymnasiet, så har du også noget at falde tilbage på!”
Jeg var målløs, havde hun lige siddet og sagt, at man kun blev tjener, hvis man fik dårlige karakterer?

Jeg holdte alligevel fast i mit valg, trods vejlederens ord. Selvfølgelig behøver man ikke at vælge gymnasiet, bare fordi man får gode karakterer. Karakterer er kun et tal, det afspejler ikke, hvad dine største drømme og ønsker er!

Jeg færdiggjorde noget af tjeneruddannelsen, men stoppede af mange årsager, men jeg er stolt over, at jeg holdte fast på min beslutning. Det er den beslutning, der har ført mig til her, hvor jeg er i dag. Kontoruddannelsen har været det rigtige for mig, men der er så mange elever der bliver vejledt forkert og ikke finder den rigtige uddannelse. Elever der ikke tør stå frem, fordi de er bange for at blive set ned på.

Hvordan er det vi vejleder de unge i deres uddannelsesvalg?
At gode karakter betyder, at man skal vælge gymnasiet?

At vælge en uddannelse er ikke nemt og uden vejledning, er valget endnu sværere.

Vi burde som samfund, forældre, venner og vejledere, støtte de unges valg.
Vi skal guide dem, altid lytte til dem og spørge ind til deres passion, ikke kun dømme ud fra karakterer.

Ingen skal presses ud i en uddannelse, de ikke selv har lyst til!