HAR DU STILLET DIG SELV DET ÅBENLYSE SPØRGSMÅL?

Overenskomstforhandlingerne er stadig i fuld gang på byggeriets område, selvom det er overgået til forligsinstitutionen. Forligsinstitutionen er det sidste sted hvor arbejdsmarkeds parter ender når de ikke selv har kunne komme frem til en aftale, i fællesskab.

På industriens overenskomstområde indgik man forlig for en måned siden og Historisk set plejer det at være sådan at det er industriens forlig, der danner rammen for vores andres overenskomstforhandlinger.

Hvis rammen allerede ligger der, hvorfor er det så at dem der tilsyneladende allerede tjener en god og anstændigt løn i byggeriet, har så svært ved at blive enige om deres løn og arbejdsforhold, når andre faggrupper er kommet frem til et forlig, på deres områder.

Jeg mener at det er fordi vi i byggeriet om nogen, er dem der først bliver ramt, af social dumping, når ligegyldige byggematador tilsidesætter alt sundt fornuft i jagten på deres profit. Allerede nu har vi set konsekvensen hos de lavestlønnede kolleger, der har prøvet at sige fra overfor social dumping, men ikke har kunne stå for presset. Vi ser virksomhedsleder der er fuldstændige ligeglad med deres medarbejders ve og vel. Derfor kæmper vi i byggeriet side om side med andre forbund, for alles ret til et værdiget arbejdsliv, fordi vi skal kunne holde til at arbejde hele livet, igennem.

INDUSTRIENS FORLIG

Jeg har kikket lidt på industriens forlig, der ved første øjekast kan lyde som en rimelig aftale, men efter min overbevisning er alt for billigt for arbejdsgiverne, der i disse tider ikke kan få hænderne ned for bare stadig højre lønforhøjelser, og gyldne håndtryk. Alt imens sagerne om social dumping bare vokser og vokser, til stor skade for arbejdsmarkedet og hele samfundet.

Her ses et udsnit af de Forbedringer, som industriens topforhandler virker til at være så glade for. Jeg har valgt at liste dem op en ad gangen, for så at svare på dem efterfølgende, i samme punkt.

1: Bidraget til fritvalgskonto stiger 1 procent om året hen over en treårige periode.

Jeg mener at det er vigtigt at fortælle om protokollat 22, som er en form for tillægsaftale til forliget. Her står at fritvalgskontoen skal modregnes ved lokale lønforhandlinger. Det svare jo til at give med den ene hånd, for så igen at tage det med den anden hånd, hvilket for mig giver status quo og der ved ingen forbedringer.

2: Som forælder får du fremover ret til at blive hjemme på barns anden sygedag. Dog skal Betalingen for dette trækkes fra din fritvalgskonto.

Igen skal du selv betale, ved dit barns anden sygedag. Jeg synes ikke det er for meget at kræve betaling for vores børns sygdom, når vi til daglig er meget fleksible i virksomhedens interesser.

3: 18-19-årige skal nu også have pension. Ordningen for dem er, at indbetalingen kun bliver halvdelen af en voksens medarbejder procentsats.

Det er en lille forbedring. Men jeg synes det er åbenlyst at fordi du er ung og ny på arbejdsmarkedet, er du ikke mindre værd end voksne, medarbejder. Samtidig det at det er i procenter gør at lærlinge i forvejen tjener langt mindre end deres ældre kolleger, så vil deres pension bidrag, derfor blive latterlig lavt. Der er behov for at vi kan opnå, fuld pension fra start, da vores udsigt til pensionsalderen hele tiden stiger i takt med at vi lever længere, dette gælder dog bare ikke hos i byggeriet, vi dør med værktøjet i hånden.

4: Perioden, hvor du kan få løn under sygdom, bliver forlænget med fem uger i Industriens Overenskomst. Det bringer den samlede periode med løn under sygdom op på i alt 14 uger.

Jeg mener at Så længe det ikke er med fuld løn under sygdommen, Vil det ikke være en fordel for os i byggeriet, fordi de færreste har råd til at lægge sig syge i 14 uger, på syge-lønnen.

Mindste betaling for de næste 3 år, hvis forliget stemmes igennem, i industrien er:

for voksne arbejdere

pr. 1. marts 2020:  122,15 kr.

pr. 1. marts 2021: 124,65 kr.

pr. 1. marts 2022:  127,15 kr.

JEG HAR STILLET MIG SELV, DET ÅBENLYSE SPØRGSMÅL?

Minimum satserne er stort set de samme i byggeriet, med få kroners forskel. Hvad får jeg så ud af den her overenskomst og hvorfor er det jeg er villig til at sætte det hele, i nogens øjnene over styr, hvis ikke vi får løftede bunden væsentligt. For lidt er vel bedre end slet ingen ting.

NEJ det mener jeg faktisk ikke det er, for så længe jeg har kolleger der bliver udnyttet på groveste, imens de bliver tvunget til at sætte deres liv på spil, blot for at kunne udføre og passe deres daglige job.

Så længe synes jeg det er uansvarligt at snakke om latterlige tillæg, der blot skal sikre virksomhedernes øget profit og øge uligheden i samfundet, hvor de folk der bygger husene, ikke engang selv har råd til at bo i dem.

Hvad nytter det at forhandle om bedre løn og arbejdsforhold, hvis det alligevel efterlader mine kollegaer tilbage med ringere forhold end mig selv, hvad nytter det at forbedre vores løn og arbejdsforhold for os der tjener en rimelig løn, hvis de virksomheder der ønsker ordentlige vilkår i Danmark alligevel, mister ordrerne, til fordel for dem, som udnytter vores danske model på det groveste. Ja Så får jeg intet af det forhandlet alligevel, da jeg ikke kommer i betragtning til at udføre jobbet, fordi ordentlige virksomheder, med ordentlige vilkår ikke kan konkurrere på unfair vilkår. 

Jeg mener at Hæve bunden, i vores overenskomster, handler både om at hjælpe vores lavtlønnede kolleger, så de for en løn de kan leve af. Men det handler i den grad også om at sikre vores egne jobs i fremtiden, til gavn for de virksomheder der ønsker at konkurrere på lige vilkår. Det derfor vi siger ‘‘ Lige løn for lige arbejde, på samme sted. Det er vigtigt at du også tager aktiv del i vores fælles kamp for bedre arbejdsvilkår, ellers så mister du dem. Lønmodtager har aldrig fået nået forærende, vi har altid måtte kæmpe for det, derfor siger vi sammen om ok 20.