Vores historie part 3

Nødvendige krav til fremtidens pædagoger er at: De skal være ildsjæle. Det kræver at de har vilkårene til at de bliver ved med at brænde. De skal synliggøre det pædagogiske arbejde. De skal være veluddannede og have en ordentlig løn for det arbejde de udfører. De skal være med til at sikre en langt bedre pædagoguddannelse.”

Jeg opfatter mig som en pædagog med stor og bred erfaring, men savner gennemslagskraft.

Jeg har en drøm om at være mere synlig samt øge kvaliteten i den offentlige samt lokale debat omkring “den pædagogiske praksis” indenfor de rammer vi har/får. Derudover synes jeg også Forskning indenfor området er spændende – og lige i øjeblikket arbejder vi jo meget på Inklusion

Det kan være svært år efter år at finde, de rigtige, de gode eller nye argumenter for, hvorfor det netop er vores område, der skal friholdes for nedskæringer.

Gennem deltagelse håber jeg, at vi kan højne den faglige debat og identitet både udadtil men også indad pædagoger i mellem.”

Jeg håber, vi i fremtiden kan højne den faglige stolthed og sætte fokus på den enkelte pædagogs engagement, udvikling, indflydelse og ejerskab over arbejdet.”

Jeg mener ikke, vi skal ”brokke os” i medierne, men i stedet fokusere på vores styrker og engagement og dermed højne fagets ry i samfundet.”

vi har brug for visioner på fagets område

Faglighed stolthed giver respekt!